คอร์ดเพลง อาจจะเพียง
เขียนไขและวานิช

คอร์ดเพลง อาจจะเพียง - เขียนไขและวานิช


คอร์ดเพลง อาจจะเพียง

INTRO : F|C|Dm|Bb ( 2 Times )

อาจจะเพียงFแค่ลมที่พัดมาC

เวลาที่ฉันเดินDm แล้วเจอกับดอกไม้ Bb

คงจะยิ้มFเมื่อเห็นทันใด C

พอแล้วก็สุขใจ Dmที่ได้เดินผ่านทางBb


อาจจะเจอFทุกเช้าเรื่อยไป C

เหมือนแสงวันใหม่Dm ให้ฉันได้เบิกบานBb

อยากให้เป็นFเช่นนี้เรื่อยไป C

เพียงแค่ผ่านไป Dmเดี๋ยวก็คงไม่นานBb ก็ลืม

INSTRU : F|C|Dm|Bb ( 2 Times )

อาจจะเพียงF.. ละเมอC เพ้อคืนDmวันถึงเธอ Bb

อาจจะเป็นF.. ความฝันC ที่ไม่นานDm.. ก็ลืม  Bb

อาจจะเพียงF.. ละเมอC เพ้อคืนDmวัน ถึงเธอ Bb

อาจจะเป็นF.. ความฝันC ที่ไม่นานDm.. ก็ลืม  Bb


อาจจะเป็นF.. ที่ฉันC แค่เพียงDmคนที่เดินผ่านมาBb

เธอจึงมองF.. เเค่เพียงC ฉันเป็นคนDmที่เดินผ่านตาBb

ผ่านมาF.. แล้วผ่านไป..C ไม่มีอDmะไร.. คืนBbย้อนมา

INSTRU : F|C|Dm|Bb ( 2 Times )

อาจจะเพียงFแค่ลมที่พัดมาC

เวลาที่ฉันเดินDm แล้วเจอกับดอกไม้ Bb

คงจะยิ้มFเมื่อเห็นทันใด C

พอแล้วก็สุขใจ Dmที่ได้เดินผ่านทางBb


อาจจะเจอFทุกเช้าเรื่อยไป C

เหมือนแสงวันใหม่Dm ให้ฉันได้เบิกบานBb

อยากให้เป็นFเช่นนี้เรื่อยไป C

เพียงแค่ผ่านไป Dmเดี๋ยวก็คงไม่นานBb ก็ลืม

INSTRU : F|C|Dm|Bb ( 2 Times )

อาจจะเพียงF.. ละเมอC เพ้อคืนDmวันถึงเธอ Bb

อาจจะเป็นF.. ความฝันC ที่ไม่นานDm.. ก็ลืม  Bb

อาจจะเพียงF.. ละเมอC เพ้อคืนDmวัน ถึงเธอ Bb

อาจจะเป็นF.. ความฝันC ที่ไม่นานDm.. ก็ลืม  Bb


อาจจะเป็นF.. ที่ฉันC แค่เพียงDmคนที่เดินผ่านมาBb

เธอจึงมองF.. เเค่เพียงC ฉันเป็นคนDmที่เดินผ่านตาBb

ผ่านมาF.. แล้วผ่านไป..C ไม่มีอDmะไร.. คืนBbย้อนมา

INSTRU : F|C|Dm|Bb ( 4 Times ) F