คอร์ดเพลง บทกวี
ArtFloor

คอร์ดเพลง บทกวี - ArtFloor


Original Key

บทกวี

Original Key

ทุกEเสียงกระซิบที่ยังอ่อนล้า

ทุกB ๆ เรื่องราวที่ผ่านเข้ามา

ในยC#mามค่ำคืนที่เธอมองหา ไขว่คว้าG#mความสุขใด

ขอAให้เป็นฉันที่ได้เอื้อนเอ่ย

ขอE/G#ให้เป็นดังเช่นคำเฉลย

ที่ผ่านDมา และได้พบBกัน


ขอEให้บทเพลงที่ฉันร่ำร้อง

เป็นBท่วงทำนองที่สอดคล้องไป

กับC#mช่วงเวลาที่เธอเสียใจ เก็บฉันG#mไว้เถิดหนา

ขอAให้เป็นฉันที่ได้เอื้อนเอ่ย

ขอE/G#ให้เป็นดังเช่นคำเฉลย

ที่ผ่านDมา และได้พบBกัน


* ให้ฉันเป็นบทกวี EยามนิทราB

ส่งเธอขึ้นไปบนฟ้าC#m ให้เธอฝันG#mสวยงาม

จากนี้จAะผ่าน เรื่องราวEใด ๆ ก็ตาม

สิ่งที่ยังเป็นDคำถาม (สิ่งนั้นจะผ่านและพ้นBไป)

(สิ่งนั้นจะผ่านไป)


ทุกEเสียงกระซิบที่ยังอ่อนล้า

ทุกB ๆ เรื่องราวที่ผ่านเข้ามา

ในยC#mามค่ำคืนที่แสงเหวงว้าง

ไขว่คว้าG#mความสุขใด

ขอAให้เป็นฉันที่ได้เอื้อนเอ่ย

ขอEให้เป็นดังเช่นคำเฉลย

ที่ผ่านDมา และได้พบBกัน

( ซ้ำ * )

** ให้ฉันเป็นบทกวี Eที่สวยงาม B

ส่งเธอขึ้นไปบนฟ้าC#m ความอ่อนล้าG#mจงจากเธอ

จากนี้จAะผ่าน เรื่องราวEใด ๆ ก็ตาม

สิ่งที่ยังเป็นDคำถาม สิ่งนั้นจะผ่าน

ทุกB ๆ ข้อความ สิ่งนั้นจะผ่านและพ้นไป

INSTRU : A|E/G#  |D|C#m

A|E/G#  |D|B

ขอDให้เป็นฉันที่ได้เอื้อนเอ่ย       C#m

คำเฉลยที่ผ่านมาD          B

เพียงEบทกวี Bหากจะเป็นC#mเรื่องราวที่ดี ให้เราG#mก้าวไป

หากเธอAเป็นความสวยงาม

สว่างE/G#แสนไกล จะอย่างไรฉัDนนั้นก็จะรอ  B

( ซ้ำ ** )

INSTRU : E|B/Eb  |C#m

แสนG#mนานสักเท่าAไร ฉันยังE/G#เฝ้าคอย

สิ่งนั้นDจะผ่าน ทุก Bๆ ข้อความ ผ่านไป  E

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564