Advertisements

คอร์ดเพลง นั่งขี้กะคิดฮอด

นั่งขี้กะคิดฮอดG ปวดเยี่ยวกะคิดฮอดBm

โก่งคอแนมทางตลอดAm ว่ามื้อใดเDจ้าสิมา G

ปวดขี้กะคิดถึงC..

นึ่งข้าวDกะเห็นหน้าเจ้าBmในน้ำข้าวหม่าEm

ซักผ้าAmกะเห็นหน้าเจ้าA7 ข้างสองเป้าD

นั่งขี้กะคิดฮอดเจ้าตลอดG

Advertisements

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง