คอร์ดเพลง แกล้ง
Silly Fools

คอร์ดเพลง แกล้ง - Silly Fools


Original Key

แกล้ง

Original Key

Tune Eb (ปรับคีย์ F#)

INSTRU : G|C|Em|D ( 2 Times )

แกล้งGทิ้งตัวลงนอนCได้ไหม

แกล้งจับมือEmฉันไว้เหมือนเคยD

แกล้งGบอกว่าเธอรักCมากมาย

แม้ไม่ให้คEmวามหมายกับฉันเลยD


จดCจำวันคืนที่รักBmช่างสดใAm

โปรดCลืมจงลืมเขาไปเBmสียก่อนEm

อย่าCรีบบอกลาอย่าจากBmฉันไปก่Amอน

จะให้ฉันCทำตัวเช่นไร หากว่าใจยัDงทนไม่ไหว


แม้GนำตาจะรินCและไหล

แผลEmหัวใจจะลึกDซักเพียงเท่าใด

และแม้ฉัGนไม่อาจอยุดCเธอเอาไว้

แต่ก่Emอนจะจากไป…

ช่วยDแกล้งบอกรักฉันหน่อย

INSTRU : G|C|Em|D

แกล้งGพูดเพียงแต่คำหCวานๆ

อย่างที่ฉันEmต้องการ อย่างที่ฉันDนั้นเคยมี

แกล้งGจ้องมองที่ตาคู่Cนี้

ช่วยแกล้งบอกEmฉันที จะไม่แกล้งDอีกต่อไป


จดCจำวันคืนที่รักBmช่างสดใAm

โปรดCลืมจงลืมเขาไปเBmสียก่อนEm

อย่าCรีบบอกลาอย่าจากBmฉันไปก่Amอน

จะให้ฉันCทำตัวเช่นไร หากว่าใจยัDงทนไม่ไหว


แม้GนำตาจะรินCและไหล

แผลEmหัวใจจะลึกDซักเพียงเท่าใด

และแม้ฉัGนไม่อาจอยุดCเธอเอาไว้

แต่ก่Emอนจะจากไป…

ช่วยDแกล้งบอกรักฉันหน่อย ได้ไหมC..       D


 มันทนไม่ไหวGที่จะปล่อD/F#ยเธอไป Em

ให้ไปกับคนAmนั้น โปรดอยู่ใกล้ ๆ Cฉัน

อย่างน้อยDแกล้งรักกันหน่อย ได้โปรดจงอย่าไป

 INSTRU : G|C|Em|D ( 2 Times )

จดCจำวันคืนที่รักBmช่างสดใAm

โปรดCลืมจงลืมเขาไปเBmสียก่อนEm

อย่าCรีบบอกลาอย่าจากBmฉันไปก่Amอน

จะให้ฉันCทำตัวเช่นไร หากว่าใจยัDงทนไม่ไหว


แม้GนำตาจะรินCและไหล

แผลEmหัวใจจะลึกDซักเพียงเท่าใด

และแม้ฉัGนไม่อาจอยุดCเธอเอาไว้

แต่ก่Emอนจะจากไป…

ช่วยDแกล้งบอกรักฉัน


แหละแม้GนำตาจะรินCและไหล

แผลEmหัวใจจะลึกDซักเพียงเท่าใด

และแม้ฉัGนไม่อาจอยุดCเธอเอาไว้

แต่ก่Emอนจะจากไป…

ช่วยDแกล้งบอกรักฉันได้ไหม G
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564