คอร์ดเพลง จ้างมันเต๊อะ
อบเชย เวียงพิงค์

คอร์ดเพลง จ้างมันเต๊อะ - อบเชย เวียงพิงค์


Original Key

จ้างมันเต๊อะ

Original Key

INSTRU : G|G|GAm|G

G|Am|D|G

*** จ้างมันเต๊อะG จ้างมันเต๊อะ จ้างมันD

จ้างมันเต๊อะ จ้างมันเต๊อะ จ้างมันG

จ้างมันเต๊อะG จ้างมันเต๊อะ จ้างมันD

จ้างมันเต๊อะ จ้างมันเต๊อะ จ้างมันG


ไผจะด่า Gจะว่าเฮาหน้าเซอะ

จ้างมันเต๊อะ เฮาบ่เซอะ เฮามันซื่อBm

ไผจะส่อG จะยอบ่ถือบ่ตือC

ไผจะซื่อD บ่ซื่อก่อจ้างมันG


ไผจะจ่มG จะแจ้งก่อ จ้างเต๊อะ

ปากมันเพอะ เฮาบ่เพอะ เฮาบ่หวั่นBm

ไผจะข่มG จะขู่บ่ฮู้บ่หันC

ไผเล่าขวัญD จ้างมัน ปากมัน ปากมอมG


* คนเฮายามจังD อะหยังมันตึงบ่ดี

คนเฮายามมี Cขี้เฮอะยังดมว่าหBmอม

คนเฮายามแจ Emปากแห้มแก้มหมองต้องAmยอม

เหมือนดอกตะล่อมBm จะฮื้อEmมันหอมจะใด Am


** ไผจะหน่ายG จะก้ายก็ไปเตอะ

กู้อิงเมอะ มีเป่อเลอะ เซอะเอาใหม่Bm

ไผจะเกียดG จะโขดบ่ขอโต๊ดไผ C

ตุ๊กเต้าใด ไผผิดDอย่างใดจ้างGมัน

INSTRU : G|G|G|Bm

Bm|Em|CD|G

( ซ้ำ * , ** , *** )

INSTRU : Bm|GG|G
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564