คอร์ดเพลง ดำหัวปี๋ใหม่
อบเชย เวียงพิงค์

คอร์ดเพลง ดำหัวปี๋ใหม่ - อบเชย เวียงพิงค์


Original Key

ดำหัวปี๋ใหม่

Original Key

INTRO : Dm|Am|Gm|FDm

CAm|Dm

ปี๋ใหม่เมืองC เฮาก่อมาถึงแล้วน่อDm

ดำหัวแม่ป้อ ป้าลุงอุ๊ยเฮาดีกว่า

ประเพณี บ่าเก่าของเฮาสืบมาAm

เข้าวัดเข้าวา Cตัดบาตรทำบุญ


ก๋ำสลุงDm ใส่ข้าวตอกดอกไม้

ฮื้อเปิ้นได้จื้นใจ๋ ตี้หมู่เฮาฮู้คุณAm

เตวะบุตรDm เตวะดาเปิ้นมาอุดหนุนF

อันก๋านทำบุญGm ตึงบ่มีวัCนปุดตืนDm


* เปิ้นปั๋นปอนGm เฮาก่อยกมือไหว้Dm

เย็นอกเย็นใจ๋ อายุมั่นขวัญยืนC

อยู่ดีกิ๋นดี Dmตึงยามนอนยามตื่นF

ใจบานใจจื้นC ปันใหญ่ปันสูง


** ปีใหม่เมืองC เฮาก่อมาถึงแฮ๋มแล้วDm

งามตึงดอกแก้ว งามตึงดอกหางนกยูงC

ชุดผ้าเมืองDmเฮาก่อปากั๋นนุ่ง

ก๋ำขันสลุงC น้ำส้มป่อ(Am)ยไปดำหัวDm....

INSTRU : Dm|AmDm|Gm

FDm|CAm|C

( ซ้ำ * , ** )

ก๋ำขันสลุงC น้ำส้มป่อยAmไปดำหัวDm....

ก๋ำขันสลุงC น้ำส้มป่อยAmไปดำหัวDm....

( Till End )
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564