คอร์ดเพลง ดำหัวปี๋ใหม่ จากศิลปิน อบเชย เวียงพิงค์ เป็นเพลงแนวกำเมือง(เหนือ) โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ดำหัวปี๋ใหม่


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : Dm|Am|Gm

FDm|CAm|Dm

ปี๋ใหม่เมืองC เฮาก่อมาถึงแล้วน่อDm

ดำหัวแม่ป้อ ป้าลุงอุ๊ยเฮาดีกว่า

ประเพณี บ่าเก่าของเฮาสืบมาAm

เข้าวัดเข้าวา Cตักบาตรทำบุญ


ก๋ำสลุงDm ใส่ข้าวตอกดอกไม้

ฮื้อเปิ้นได้จื้นใจ๋ ตี้หมู่เฮาฮู้คุณAm

เตวะบุตรDm เตวะดาเปิ้นมาอุดหนุนF

อันก๋านทำบุญGm ตึงบ่มีวัCนปุดตืนDm


เปิ้นปั๋นปอนGm เฮาก่อยกมือไหว้Dm

เย็นอกเย็นใจ๋ อายุมั่นขวัญยืนC

อยู่ดีกิ๋นดี Dmตึงยามนอนยามตื่นF

ใจบานใจจื้นC ปันใหญ่ปันสูง


* ปีใหม่เมืองC เฮาก่อมาถึงแฮ๋มแล้วDm

งามตึงดอกแก้ว งามตึงดอกหางนกยูงC

ชุดผ้าเมืองDmเฮาก่อปากั๋นนุ่ง

ก๋ำขันสลุงC น้ำส้มป่อยไปดำหัวDm

INSTRU : Dm|AmDm|Gm

FDm|CAm|Dm

เปิ้นปั๋นปอนGm เฮาก่อยกมือไหว้Dm

เย็นอกเย็นใจ๋ อายุมั่นขวัญยืนC

อยู่ดีกิ๋นดี Dmตึงยามนอนยามตื่นF

ใจบานใจจื้นC ปันใหญ่ปันสูง


* ปีใหม่เมืองC เฮาก่อมาถึงแฮ๋มแล้วDm

งามตึงดอกแก้ว งามตึงดอกหางนกยูงC

ชุดผ้าเมืองDmเฮาก่อปากั๋นนุ่ง

ก๋ำขันสลุงC น้ำส้มป่อยAmไปดำหัวDm..

ก๋ำขันสลุงC น้ำส้มป่อยAmไปดำหัวDm..

ก๋ำขันสลุงC น้ำส้มป่อยAmไปดำหัวDm..

( Till End )

YouTube video
อบเชย เวียงพิงค์

อบเชย เวียงพิงค์

อบเชย เวียงพิงค์

อบเชย เวียงพิงค์

อบเชย เวียงพิงค์

อบเชย เวียงพิงค์

อบเชย เวียงพิงค์

อบเชย เวียงพิงค์

อบเชย เวียงพิงค์

อบเชย เวียงพิงค์

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2567