Advertisements

คอร์ดเพลง ผ่านไปอีกวัน

INTRO : D|A|Em|G ( 2 Times )

ผ่านDไปอีกวันAที่ฉันเองยังไม่รู้ Em

ชีวิตGควรอยู่ตรงไหน

ผ่านDมันมานานA จนฉันเอง ก็เริ่มท้อEmใจ

แต่ใครGไม่เคยรู้


ว่าDชีวิต Aไม่ง่ายEmดาย       G

และDชีวิต Aยังวุ่นEmวาย       G


อยากDเดินทางไปใAนที่ใครไม่เคยรู้ Em

แล้วGนอนดูความฝัน

หลบDความจำเจ Aที่เจอกันอยู่ทุกEmวัน

แต่มันGไม่เคยพ้น


ก็ชีDวิต Aไม่ง่ายEmดาย       G

และDชีวิต Aยังวุ่นEmวาย       G


เพรDาะชีวิต Aไม่ง่ายEmดาย       G

และDชีวิต Aฉันยังวุ่นวายEm       G

INSTRU : D|A|Em|G ( 3 Times )

ฉันDยังหลงทางA อยู่ตรงนี้ Em

ที่ ที่ไม่เคยGมีอยู่ในฝัน D

แล้วฉันต้องเจอA มันอยู่ทุกEm ๆ วัน

ไม่มีGใครเข้าใจ

INSTRU : D|A|Em|G ( 2 Times ) G

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ผ่านไปอีกวัน - Moving and Cutคอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง