คอร์ดเพลง อย่าเลย…อย่า(ทรมาน) จากศิลปิน Moving and Cut เป็นเพลงแนวสตริง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง อย่าเลย…อย่า(ทรมาน)


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

อย่าเลย อย่าทรCsus2มาน

ฉันด้วยการ มีคำถามG

เมื่อเราจากกันCsus2ไม่นาน

มันไม่นาน พอให้ฉันลืมG


บอกฉันว่าเธอCsus2ต้องไป

ฉันเข้าใจ ฉันก็ไม่อยากGฝืน

สุดท้ายคงเพียCsus2งแค่ลืม

เพียงแค่ลืม ว่าเราเคยรักกันG

INSTRU : C|C|G|G ( 2 Times )

ไม่ต้องรู้ไCด้ไหม ว่าฉันเป็นอย่างไร D

ไม่ว่าเธอแค่สBmงสัย หรือเป็นห่วงฉันEm

จากวันนี้ฉัAmนขอ ให้สองเราจบกันD

แค่นั้นได้ไหม (ขอEmทีเถอะ)


เมื่อสุดท้ายCเธอนั้น ไม่คิดจะกลับมาD

อย่าเลยอย่าเสียBmเวลา กับฉันทีได้ไหมEm

ยิ่งถามAmฉันเป็นอย่างไร

มันย้อนDคืนวันกลับไป ดังเดิมG


ไม่รู้อีกนาCsus2นเท่าไร

จะหายไป ใจที่ยังอ่อนGล้า

แค่ขออย่าเดินCsus2เข้ามา

รอยน้ำตา ยังไม่หายไป G

INSTRU : C|C|G|G ( 2 Times )

ไม่ต้องรู้ไCด้ไหม ว่าฉันเป็นอย่างไร D

ไม่ว่าเธอแค่สBmงสัย หรือเป็นห่วงฉันEm

จากวันนี้ฉัAmนขอ ให้สองเราจบกันD

แค่นั้นได้ไหม (ขอEmทีเถอะ)


เมื่อสุดท้ายCเธอนั้น ไม่คิดจะกลับมาD

อย่าเลยอย่าเสียBmเวลา กับฉันทีได้ไหมEm

ยิ่งถามAmฉันเป็นอย่างไร

มันย้อนDคืนวันกลับไป ดังเดิมG


อย่าเลย อย่าทรCsus2มาน

ฉันด้วยการ มีคำถามG

คอร์ดเพลงภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด (MCT)

คอร์ดเพลง อย่าเลย…อย่า(ทรมาน) ได้รับอนุญาตใช้ลิขสิทธิ์เพลงจาก บริษัท ลิขสิทธิ์ดนตรี (ประเทศไทย) จำกัด MCT: Music Copyright (Thailand) Ltd.

YouTube video
Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

Moving and Cut

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 5 กรกฏาคม 2567 ถึงวันที่ 11 กรกฏาคม 2567