ป้ายโฆษณาคอร์ดเพลงตำแหน่ง D1
Advertisements

คอร์ดเพลง ดอกไม้

เลื่อนจอ

ดอกไม้ Dไม่ว่ากลิ่นหอมF#7เย้ายวนแค่ไหนBm

ก็ไม่อาจทำF#7ให้ใจหวั่นไหวBmไปได้

ก็เพราะฉันGมีเธอที่หอมGmกว่า


เธอD ที่ทำให้ฉันF#7หัวใจสั่นไหวBm

ที่มีความหอมF#7กว่ามวลหมู่ไม้ต่Bmางๆ

เติมความรักGลงในช่องว่างGm ให้เต็มหัวDใจ


จะGเก็บมาฝาก เก็บรักDที่มีมาก

เป็นดอกไม้ช่Gอใหญ่ เก็บเอามาไว้ใDห้เธอ

แทนGใจที่มี แทนรักDที่ล้นเอ่อ

จะขอCรักเธอ จะขอรักเธอตลอดไป..A7


จากนี้ Dหากเธอได้กลิ่นF#7หอมของมวลหมู่ไม้ Bm

ไม่ว่าเธอนั้นF#7จะไปแห่งไหนBmเมื่อไหร่

อยากให้เธอรู้ว่Gาเธอมีฉันอยู่..Gm ข้างกDาย


* เธอF#7นั้นคือดอกไม้ Bm เธอF#mนั้นเป็นดอกไม้ Bm

ที่มีความหอมGเย้ายวน กลิ่นหอมGmเย้ายวนกว่าใคร D

( ซ้ำ *)

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ดอกไม้ - บอย โกสิยพงษ์


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง