Advertisements

คอร์ดเพลง ถ้าเธอจะไป

เลื่อนจอ

INTRO : Bb|Eb|Gm|F

ต่อBbให้เราเคยรักกันอย่างไร Eb

ต่อให้เราเคยรักกันแค่ไหนGm จนเมื่อเขาFเข้ามา

เธอBbก็คงเพิ่งรู้สึกตัวEb

และฉันก็มองเห็นอย่างช้าช้าGm รู้ว่าเธอFรักเขา


* ไม่เCmป็นไร อย่ากลายDmเป็นคนคิดมาก

ถ้าEbเธออยาก จากฉันFไป


** ถ้าเธอEbจะไปมีใจรัFกใครอีกคนDm

ไม่จำเป็นG7ต้องหาเหตุผลCm

ไม่จำเป็นFต้องรู้สึกผิดBb อย่างนั้นFm       Bb

เมื่อความEbเป็นจริง คือเธอFรักใครอีกคนDm มากกว่าGmฉัน

เราCmอาจเคยรักกันDm

แต่เธอคงEbไม่ได้รักกันF มากพอ(Bb)

INSTRU : Bb|Eb|Gm|F

ถ้าBbตัวเธอเองรักฉันหมดใจ Eb

ในใจเธอคงไม่เหลือที่ไว้ Gmพอให้เขาFเข้ามา

ผ่านBbมาเราคงรักกันไม่พอEb

จะทำให้ใจของเธอแน่นหนาGm พอจะไม่รัFกเขา

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : EbF|DmG

CmDm|EbF

( ซ้ำ ** )

เมื่อความEbเป็นจริง คือเธอFรักใครอีกคนDm

มากกว่าGmฉัน เราCmอาจเคยรักกันDm

แต่เธอคงEbไม่ได้รักกันF มากพอ

INSTRU : Bb|Eb|Gm|F|Bb

Advertisements

Comments คอร์ดเพลง ถ้าเธอจะไป - แพรว คณิตกุล


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง