Original Key

ฉันจะรอ

Original Key

ที่ฉันยืนGอยู่.. มันคือD/F#ที่เดิม

ครั้งEmสุดท้ายDที่เราพบCกัน

มีเรื่องราวAm มากมายD ร้อยพันBm

ที่ที่Em  เรารัAmกกัน ลืมไปหDรือยัง


เมื่อต้องไกลGห่าง อ้างว้างD/F#เหลือเกิน

เหมือนEm ถูกทิ้งDอยู่กลางทะเC

กลางคลื่นลมAm ที่โหดDร้าย

ไม่..Bm อาจEm เคยพัดAmหัวใจ

ของฉันDเปลี่ยนไป Cmเลย  G


* คิดCถึงฉันอยู่ไหม คำว่ารักBmจืดจางลงไหม

ฟ้าCเปลี่ยนไปแค่ไหน แต่ว่าฉันDยังเหมือนเดิม


** รู้..G รึเปล่าD/F#.. ต่อให้ฉันต้องเหงาEm       เDท่าไหร่ C

ฉันจะรอAmแค่เธอเท่านั้นD

ใช้โอกาสBmจากการไม่เหลือEmใคร

ให้เธอAmมั่นใจ ว่าDฉันรักได้แค่.Cm. เธอ  G


ช่วยหันGมาหน่อย อีกแค่คD/F#รั้งเดียว

แล้วEm จะพบD ว่ามีหัวCใจ

ที่รักเธอAm ไม่อาจD รักใครBm

ไม่อEmาจเปลี่ยนAmหัวใจ

เปลี่ยนฉันCmไปได้เGลย

( ซ้ำ * , ** )

C       อA/C#ยากให้รู้..C ฉันDจะรอแค่เธอG..คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564