คอร์ดเพลง Californication จากศิลปิน Red Hot Chili Peppers เป็นเพลงแนวสากล โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง Californication


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : Am|F ( 4 Times )

PsychAmic spies from China

Try to stealF your mind's elation

LittAmle girls from Sweden

Dream of silvFer screen quotations

And if Cyou want these kinGd of dreams

It's CalifFornicatDmion

INSTRU : Am|F ( 2 Times )

It's the edgeAm of the world

And all of westFern civilization

The sun Ammay rise in the East

At least it settFled in a final location

It's undCerstood that HollGywood

Sells CaliFfornicatiDmon

INSTRU : Am|F ( 2 Times )

* PayAm your surgeon very well

To breaFk the spell of aging

CelebrAmity skin is this your chin

Or is Fthat war you're waging


** FirsAmt born unicornF

HarAmd core soft pornF


*** DreaCm of CaliforGnicatDmion       Am

DreaCm of CaliforGnicatDmion

INSTRU : Am|F ( 2 Times )

MarrAmy me girl, be my fairy to the world

Be my veryF own constellation

A teenaAmge bride with a baby inside

Getting highF on information

And buyC me a star on the bouleGvard

It's CaliFfornicatiDmon

INSTRU : Am|F ( 2 Times )

SpaceAm may be the final frontier

But it's madeF in a Hollywood basement

And, CobaiAmn, can you hear the spheres

Singing songFs off station to station

And AldeCraan's not far Gaway

It's CalifFornicatiDmon

INSTRU : Am|F ( 2 Times )

BornAm and raised by those who praise

control Fof population

WellAm, everybody's been there

and I don't Fmean on vacation

( REPEAT ** , *** , *** )

INSTRU :

F#m |D|F#m |D|BmD|AE

F#m |D|F#m |D|BmD|AE

BmD|AE ( 3 Times )

Am|F ( 2 Times )

DestrAmuction leads to a very rough road

But it alsoF breeds creation

And earthqAmuakes are to a girl's guitar

They're justF another good vibration

And tidaCl waves couldn't saveG the world

From CalifFornicatiDmon

INSTRU : Am|F ( 2 Times )

( REPEAT * , ** , *** , *** )

YouTube video
Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 18 เมษายน 2567