Advertisements

คอร์ดเพลง แสงสีทอง

INTRO : DA|GD ( 2 Times )

วันDที่ท้องฟ้าดูหม่นหมองA

เมฆGมาบดบังแสงอาทิตย์Dส่อง

อาจจะมีอDะไรทึ่ดูมันขาดหายAไป

เราGกำลังตามหา.. แสงสีทอง

INSTRU : DA|GD

ท่ามDกลางความมืดมิดสลัวA

แสงGจากเทียนจะคอยนำพาหัวDใจ

แต่วันนี้อDะไรก็ดูจะไม่เหมือนAเดิม

แสงGจากเทียนเล่มนั้น.. ดับหายไป

INSTRU : DA|GD

* มีคEmนคนนึง เคยบอกเราเป็นประจำ

ว่าGความสุขนั้นอยู่ตรงไหนA


** แค่เพียงเรารักD..  กัน  A

เพราGะว่าความรักนั้นยิ่งใหญ่D

บ้านเราจะสวยD..  งาม  A

ตามGคำที่พ่อเคยบอกไว้ D

จะไม่ทะเลาะD..  กัน  A

รวมGพลังกันให้ยิ่งใหญ่D

และนี่คือสิ่งสำD..  คัญ  A

ที่จะทำGให้พ่อนั้นได้สุขใจ D

INSTRU : DA|GD ( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU : DA|GD

Advertisements

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง