เพื่อนรวมทาง Japanese Version
Advertisements

คอร์ดเพลง Kaze no Tabibito

INTRO : Dmaj7       C#m7       |Bm7  ( 3 Times )

Dmaj7       C#m7       |E

โกะAโกโระโนะ โคเอนิ มิAmaj7โอะมะคะเส เย

โทะคุมDาเด คิตเตDmaj7 มิตา เคโด

เด Aคิรุกานา มุAmaj7รินาโนะ กานา

จิชิอินD ว๊านายอิ เคโดDmaj7


* เDmaj7มซะ  สุโกC#m7       รุวา..  Bm7

ฮารุกะ โทโอ คุเด

โบคุDmaj7ระ  โอะ มัC#m7ตเตะรุ..  E


** อาDชิตะ โบคุทาชิวC#m7

ยูเมะBm7.. โนะ คิเซกิ Eชิรุ เดAโช

โมชิ โกะDโกะโรนิ เม โลC#m7ดี้ กา โค..  F#m7

ดามาชิทาBm7รา จุนEบิ วะ โอเก A


*** อาDชิตะ โบคุทาชิวC#m7

ยูเมะนิมBm7าตามิชิ Eบิ คา เรรุAเดโช

เคียวอุ โกะDโกะโร นิ มาตา มิC#m7วสิค โอ  F#m

คานาเดะ ซาBm7 อะรุยEคิดะ โซโวะA

INSTRU : Dmaj7       C#m7       |Bm7

Dmaj7       C#m7       |E

โบคุAระ ฟุตาริ นิเAmaj7ตะไนอิ โยเน

เคโค เคียวD มาตา มาตาDmaj7นารา เบเตะ

ฮูวัAน ดาราเกะ เดโAmaj7มซุ ซุเมรุซา

นากามาD กา อิ รุการาDmaj7

( ซ้ำ * , ** , *** )

INSTRU : Dm7  |Em7  |Amja7       |Amaj7

Dm7 |Em7

Amaj7       |Amaj7       |Dmaj7       |Dmaj7

Amaj7       |Amaj7       |Dmaj7       |Dmaj7

( ซ้ำ * , ** , *** )

อิทซุเดโมBm7ะ  จุนบิEวา โอเก Amaj7

ฟุตาริ เดะBm7 อารุโกะEโยะ มายเฟรนด์Amaj7

Advertisements

คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง