Original Key

รักปอนปอน

Original Key

INTRO : F|F|Dm|Dm ( 2 Times )

ตัวFฉันคนอย่างตัวฉันใครจะมาDmสนใจ

คนFสวยคนที่ดีพร้อม เขาก็มองDmข้ามไป


เพราะฉันBbมันเป็นคนแบบปอนปอนCทั่วไป

ไม่เห็นBbจะมีดีที่ใด A

ชีวิตBbไปวันๆ ได้แต่ฝันBbmจะมีใครอยู่ข้างFเคียง


ยามFเหงาได้แต่ทนเอาเราเกิดเป็นDmผู้ชาย

เจียมFไว้ ได้แต่เจียมหัวใจ ได้แต่คอยDmซักวัน


และแล้วBbมาเจอคนแบบปอนปอนCเหมือนกัน

ตัวฉันBbจึงมีคนรู้ใจ AไปไหนBbก็ไปกัน

ต่างก็รู้Bbmในใจกัน เรามั่นFใจ


เราDm จะฝ่าฟันBb เรารู้เราCมีกันและกันDm       C

เราDm จะแบ่งปันBb จะบวกใจ Gให้เป็นหนึ่งเดียวC


บางFครั้ง ถ้าหากเจอฝน เราจะทนDmด้วยกัน

เราFหนาวเราเปียกปอนเท่าใด เดินต่อไปไDmม่หวั่น


เพราะรู้ว่Bbาเราเป็นแบบปอนปอนCเหมือนกัน

มีร่มBbเพียงคันเดียวก็พอA

เท่านั้นBbก็พอใจ หากลมฝนBbmจะแรงไปเราไม่กFลัว

INSTRU : F#|F#|Ebm |Ebm  ( 2 Times )

และแล้วBมาเจอคนแบบปอนปอนC#เหมือนกัน

ตัวฉันBจึงมีคนรู้ใจ Bb

ไปไหนBก็ไปกัน ต่างก็รู้ใBmนใจกันเรามั่นF#ใจ

ไปไหนBก็ไปกัน หากเรารู้กันBmในใจ อย่างนี้

INSTRU : F#|F#|Ebm |Ebm

บางF#ครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะทนEbmด้วยกัน

เราหนาวF#เราเปียกปอนเท่าใดเดินต่อไปไEbmม่หวั่น

บางF#ครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะทนEbmด้วยกัน

เราหนาวF#เราเปียกปอนเท่าใดเดินต่อไปไEbmม่หวั่นคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564