Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง รักปอนปอน

INTRO : F|F|Dm|Dm ( 2 Times )

ตัวFฉันคนอย่างตัวฉันใครจะมาDmสนใจ

คนFสวยคนที่ดีพร้อม เขาก็มองDmข้ามไป


เพราะฉันBbมันเป็นคนแบบปอนปอนCทั่วไป

ไม่เห็นBbจะมีดีที่ใด A

ชีวิตBbไปวันๆ ได้แต่ฝันBbmจะมีใครอยู่ข้างFเคียง


ยามFเหงาได้แต่ทนเอาเราเกิดเป็นDmผู้ชาย

เจียมFไว้ ได้แต่เจียมหัวใจ ได้แต่คอยDmซักวัน


และแล้วBbมาเจอคนแบบปอนปอนCเหมือนกัน

ตัวฉันBbจึงมีคนรู้ใจ AไปไหนBbก็ไปกัน

ต่างก็รู้Bbmในใจกัน เรามั่นFใจ


เราDm จะฝ่าฟันBb เรารู้เราCมีกันและกันDm       C

เราDm จะแบ่งปันBb จะบวกใจ Gให้เป็นหนึ่งเดียวC


บางFครั้ง ถ้าหากเจอฝน เราจะทนDmด้วยกัน

เราFหนาวเราเปียกปอนเท่าใด เดินต่อไปไDmม่หวั่น


เพราะรู้ว่Bbาเราเป็นแบบปอนปอนCเหมือนกัน

มีร่มBbเพียงคันเดียวก็พอA

เท่านั้นBbก็พอใจ หากลมฝนBbmจะแรงไปเราไม่กFลัว

INSTRU : F#|F#|Ebm |Ebm  ( 2 Times )

และแล้วBมาเจอคนแบบปอนปอนC#เหมือนกัน

ตัวฉันBจึงมีคนรู้ใจ Bb

ไปไหนBก็ไปกัน ต่างก็รู้ใBmนใจกันเรามั่นF#ใจ

ไปไหนBก็ไปกัน หากเรารู้กันBmในใจ อย่างนี้

INSTRU : F#|F#|Ebm |Ebm

บางF#ครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะทนEbmด้วยกัน

เราหนาวF#เราเปียกปอนเท่าใดเดินต่อไปไEbmม่หวั่น

บางF#ครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะทนEbmด้วยกัน

เราหนาวF#เราเปียกปอนเท่าใดเดินต่อไปไEbmม่หวั่น

เนื้อเพลง รักปอนปอน
INTRO
ตัวฉันคนอย่างตัวฉันใครจะมาสนใจ
คนสวยคนที่ดีพร้อม เขาก็มองข้ามไป

เพราะฉันมันเป็นคนแบบปอนปอนทั่วไป
ไม่เห็นจะมีดีที่ใด
ชีวิตไปวันๆ ได้แต่ฝันจะมีใครอยู่ข้างเคียง

ยามเหงาได้แต่ทนเอาเราเกิดเป็นผู้ชาย
เจียมไว้ ได้แต่เจียมหัวใจ ได้แต่คอยซักวัน

และแล้วมาเจอคนแบบปอนปอนเหมือนกัน
ตัวฉันจึงมีคนรู้ใจ ไปไหนก็ไปกัน
ต่างก็รู้ในใจกัน เรามั่นใจ

เรา จะฝ่าฟัน เรารู้เรามีกันและกัน       
เรา จะแบ่งปัน จะบวกใจ ให้เป็นหนึ่งเดียว

บางครั้ง ถ้าหากเจอฝน เราจะทนด้วยกัน
เราหนาวเราเปียกปอนเท่าใด เดินต่อไปไม่หวั่น

เพราะรู้ว่าเราเป็นแบบปอนปอนเหมือนกัน
มีร่มเพียงคันเดียวก็พอ
เท่านั้นก็พอใจ หากลมฝนจะแรงไปเราไม่กลัว
INSTRU  
และแล้วมาเจอคนแบบปอนปอนเหมือนกัน
ตัวฉันจึงมีคนรู้ใจ
ไปไหนก็ไปกัน ต่างก็รู้ในใจกันเรามั่นใจ
ไปไหนก็ไปกัน หากเรารู้กันในใจ อย่างนี้
INSTRU
บางครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะทนด้วยกัน
เราหนาวเราเปียกปอนเท่าใดเดินต่อไปไม่หวั่น
บางครั้งถ้าหากเจอฝนเราจะทนด้วยกัน
เราหนาวเราเปียกปอนเท่าใดเดินต่อไปไม่หวั่น

Comments คอร์ด รักปอนปอน - ไมโคร


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!