Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง รักคุณเข้าแล้ว

INTRO : E|E|A|A|E|E|B|B

รักคุณเข้าแล้วE รักคุณเข้าแล้วG#จริงๆ

ที่ใครว่าผมAหยิ่ง ที่จริงน่ะอายB

รักคุณอีกแล้วE รักคุณอีกแล้วG#เป็นไง

จีบคุณคงยากAจะตาย ไม่กล้าลงทุนB


อยากมองอีกแล้วA จ้องมองสองตาE

แล้วคุณหันมาF# มันอายจนขาB ขามันสั่น


รักคุณเข้าแล้วE รักคุณเข้าแล้วG#เป็นไง

ต้องไปฝึกฝนAใหม่ ให้อายพอควรB


เคยDรวมหัวใจผAนึกลมปราณE

รอDคุณที่เดิมAคอยอยู่เป็นวันE

จะไม่ยอมG#mทำตัวให้สั่นC#m

ต้องG#ทำเป็นเก่งA

อาจจะร้องF#mเป็นเพลง พอAmให้คุณได้รู้ B

INSTRU : B|B|B|B|DA/C#  |B

E|E|A|A|E|E|B|B

G#m |C#m |G#|A|F#m |Am|B

เจอะคุณคราวนี้ Aผมจะไม่สั่นE

แล้วพอเจอะกันF# มันอายจนขาB ขาพันกันC#


รักคุณเข้าแล้วF# รักคุณเข้าแล้วBbเป็นไง

จีบคุณคงยากBจะตาย ไม่กล้าลงทุนC#

รักคุณเข้าแล้วF# รักคุณเข้าแล้วBbเป็นไง

รักคุณอยู่บ๊อยBบ่อย รักC#คุณเข้าแล้วB       C#          F#

เนื้อเพลง รักคุณเข้าแล้ว
INTRO
รักคุณเข้าแล้ว รักคุณเข้าแล้วจริงๆ
ที่ใครว่าผมหยิ่ง ที่จริงน่ะอาย
รักคุณอีกแล้ว รักคุณอีกแล้วเป็นไง
จีบคุณคงยากจะตาย ไม่กล้าลงทุน

อยากมองอีกแล้ว จ้องมองสองตา
แล้วคุณหันมา มันอายจนขา ขามันสั่น

รักคุณเข้าแล้ว รักคุณเข้าแล้วเป็นไง
ต้องไปฝึกฝนใหม่ ให้อายพอควร


เคยรวมหัวใจผนึกลมปราณ
รอคุณที่เดิมคอยอยู่เป็นวัน
จะไม่ยอมทำตัวให้สั่น
ต้องทำเป็นเก่ง
อาจจะร้องเป็นเพลง พอให้คุณได้รู้
INSTRU  


เจอะคุณคราวนี้ ผมจะไม่สั่น
แล้วพอเจอะกัน มันอายจนขา ขาพันกัน

รักคุณเข้าแล้ว รักคุณเข้าแล้วเป็นไง
จีบคุณคงยากจะตาย ไม่กล้าลงทุน
รักคุณเข้าแล้ว รักคุณเข้าแล้วเป็นไง
รักคุณอยู่บ๊อยบ่อย รักคุณเข้าแล้ว                 

Comments คอร์ด รักคุณเข้าแล้ว - ไมโคร


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง

error: Content is protected !!