คอร์ดเพลง รู้สึกไหม
PAUSE พอส

คอร์ดเพลง รู้สึกไหม - PAUSE พอส


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

รู้สึกไหม

Original Key

INTRO : A|C#m |F#m |DE ( 2 Times )

แปลกA.. แปลกใจเC#mหลือเกิน

ที่บัDงเอิญ ได้เจอFเธอ G

แปลกA.. แค่เพียงC#mแรกเจอ

เหมือนDว่าเราต่างเคยFพบกัน G


ดั่งF#mกับคนคุ้นเคย E

ที่รู้Ebm7ใจกัน มานานDแสนนานE


* รู้สึAกไหม ว่าใจขC#mองเราตรงกันF#m

และความฝันDมีความEหมาย

รู้สึAกไหม โลกเราC#mงดงามเพียงใด F#m

เมื่อมีฉันDและเธอEคู่กัน

INSTRU : A|C#m |F#m |DE

หากA.. ว่าใจขC#mองเธอ

คิดDตรงกันกับใจ Fฉัน  G

หากA.. ว่ามีสัC#mมพันธ์

แค่เDพียงบอก กับฉันFคำเดียว G


บอกF#mว่าเธอเข้าใจ E

และพร้อมEbm7จะยอมข้องเกี่ยวD       E

เกี่ยวF#mใจของเรา E

เอาไว้Ebm7ด้วยกัน ตราบจนDนิรันดร์ E

( ซ้ำ * , * )

INSTRU : F#m |E|Ebm7      |DE ( 2 Times )

รู้สึCกไหม ว่าใจขEmองเราตรงกันAm

และความฝันFมีความGหมาย

รู้สึCกไหม โลกเราEmงดงามเพียงใด Am

เมื่อมีฉันFและเธอGคู่กัน

รู้สึCกไหม ว่าใจขEmองเราตรงกันAm

และความฝันFมีความGหมาย

รู้สึCกไหม โลกเราEmงดงามเพียงใด Am

เมื่อมีฉันFและเธอGคู่กัน

INSTRU : C|Em|Am|FG

( 2 Times ) A
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564