คอร์ดเพลง บูมเมอแรง
No More Tear

คอร์ดเพลง บูมเมอแรง - No More Tearคอร์ดเพลง บูมเมอแรง

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : CD|GEm|CD|G

G|G|C|CD ( 2 Times )

ใจมัGนจำเธอไม่จาง ห่างกันไปไCม่นาน

นอนGละเมอมันทุกวัน ก็ใจมันต้องการCจะเจอ

ฉันGจึงต้องวนCกลับมาG       C

หมุนGมาให้เจอCกับเธอG       C

ตามDมาตื้อกันจนเจอ มาCจนกว่าเธอจะให้ใจ D


* ก็เพราะว่าตัวฉันCเป็นอย่างบูมDเมอแรงG

ขว้างEmไปยิ่งCแรงยิ่งกลับDมาเร็วG

(ขว้างไปยิ่งกลับEmมาเร็ว)

ฉันCเป็นอย่างบูมDเมอแรงG

ขว้างEmไปทุกCแห่งก็มาAmที่เดิม (Dที่เดิม) (G)


เธอGเป็นคนขว้างไปอย่างเยื่อใยไCม่มี

ยังGวนเวียนมาทุกที ก็คอยจะคลุกคลีตCลอด

ถึงGเธอนั้นคอยCผลักไส G       C

ถึงตัวGฉันเองCจะไป G       C

แต่ไDปไหนไม่เคยไกล ใจมัCนก็ลอยมาหาเธอD

( ซ้ำ * )

INSTRU : G|G|C|CD ( 2 Times )

( ซ้ำ * , * )


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด