คอร์ดเพลง แล้วจะให้ทำยังไง
No More Tear

คอร์ดเพลง แล้วจะให้ทำยังไง - No More Tearคอร์ดเพลง แล้วจะให้ทำยังไง

TUNE Eb (ปรับคีย์ G#)

ขยับAเข้าไปเธอBmลองสบตา

ขยับDเข้าไปอีกนิดDmให้รู้ว่า

เวลาAก็มีไม่มากBmมายหรอกหนา

แค่อDยากจะบอกให้รู้ว่Eาชอบเธอ


* ก็ไF#mม่ทำอย่างนี้ใAห้ทำไง

ถ้าDไม่บอกตรงๆBmเธอคงไม่เข้าใจ

ไม่ไF#mด้อยากจะคิดAไปให้มากมาย

แค่ไDม่อยากจะเสียBmเวลาอีกแล้ว


** เพราะF#mถ้าใจเธอคิดAไม่ตรงกัน

ฉันDก็คงจบไปก็Bmคงไม่ยืดยาว

เธอF#mเอาไงทำอย่างไหนAก็คงต้องว่าเอา

คงDต้องลองสักครั้งBm       E


*** ขยับAเข้าไปเธอBmลองสบตา

ขยับDเข้าไปอีกนิดDmให้รู้ว่า

ท่ามAกลางผู้คนมากมายBmที่ผ่านมา

มีคDนคนนึงเอารักEมาทักทาย

ขยับAเข้าไปให้ใจเBmราติดใจ

ไม่ปDล่อยนาทีอย่างนี้ Dm ให้เนิ่นนาน

อยากAบอกอะไรที่ใจมัBmนต้องการ

แค่อDยากจะบอกให้รู้ว่EาชอบเธอA

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : A|A|A|A

A|A|A|GG#

( 2 Times )

( ซ้ำ *** )

เป็นAไงเป็นไปวันนี้ต้องรู้กัน

จะบอกกับเธอวันนี้ว่GาชอบG#เธอ A


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด