Original Key

คุ้มครอง

Original Key

INSTRU : Em|C|G|B7

ไม่ใEmช่เพราะแค้น ไม่ใช่เพราะความCชิงชัง

ที่ยังกักGยังขังให้ฉันนั้นไม่ไปไหนB7

แต่เEmพราะว่ารัก เพราะว่าห่วงหวงCดวงใจ

จะไม่ยอมGให้ใคร คนไหนมาทำร้ายB7เธอ


* ทั้งหัวใจขCองฉันไม่ว่านานเท่าไหร่

เก็บไว้ใGห้เธอเสมอ

ทั้งวิญญาณCดวงนี้ ก็พร้อมจะพลีให้เB7ธอ


** ต้องเจ็บกว่านี้สัEmกกี่ร้อยชาติ

ก็ขาดรักCของเธอไม่ได้

ร่างDสลาย แต่ใจอยู่เคียงข้างGเธอ       B7

แค่อยากให้รู้ว่Emาใครคนหนึ่ง

ยังคงรักCและคิดถึงเธอ

ฉันDไม่เคยหายไปไหน

ไม่เคยไปไกลจากเธอ       B7

จะคุ้มครองเธอตลอดไป

INSTRU : Em|C|G|B7 ( 2 Times )

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU : Em|C|G|B7 ( 2 Times ) Emรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงคุ้มครอง

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 8 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564