Original Key

พลาด

Original Key

INTRO : AmG|F|G|FG

ไม่หวังC.. ใจจFmริงไม่เคยจะหวังC..

แต่ใจมีFmถ้อยคำ เก็บไว้.Am.

จนมันGล้นหลั่งF.. เผลอพูดGไป


ก็รู้..C คงไFmม่เหมือนเดิม อย่างเคยC..

แค่มองFmดูท่าทีจากเธอAm ก็ดูรู้Gเลย.F. ฉันพลาดไป G


บอกG.. ไป.. Fแล้ว.Em. อยากจะย้อนA7ไปแก้ไข

แต่ฉันDm จะทำได้อย่างไร G


จากนี้..C จะมFmองหน้ากันได้ไหมC

และจะทำFmตัวคุ้นเคยอย่างไร Am

ให้เป็นGเหมือนเดิมF.. ของเราG


* เราจึงต้องห่างกันไปอย่างนี้..C

และคงEต้องยอมรับ สิ่งนี้ Am

เมื่อGmฉันพลาดเองC

ควบคุมFหัวใจ..Em ไม่ดี.. Dm(ไม่มีทางไหนG)

INSTRU : C|Fm|C|Fm|C

AmG|F|G

( ซ้ำ * )

เราจึงต้องห่างกันไปอย่างนี้..C

และคงEต้องยอมรับให้ไหวAm

ฉันGmไม่ต้องการC ให้ใครF ลำบากEm หัวใจ Dm

จากคำว่ารักG.. ที่พลาดไป

INSTRU : C|Fm|C|Fm



คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564



คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564