Original Key

โตแล้ว

Original Key

INTRO : G ( 4 Times )

หนีคGวามจริงต้องหนียัBmงไง

เมื่อเขาEmจะไป หมดใจแCละไม่ต้องCmการ

ฝันGที่เคยฝาก รักBmที่เคยเอ่ย

แหวนEmเชยเชย บอกเลยCเธอไม่ต้องCmการ


* เธอขอBm.. แค่เพียงแค่จบEmกัน

เท่านั้นBm.. คือฉันต้องปล่อยEmมือ

อย่ายื้อC.. อย่าดื้Ebmaj7อ.. เป็นเด็กD


** โตแGล้ว ฉันคงต้องเรียนBmรู้

ที่จะต้องยอมEmรับ

ว่าคำว่าไม่รัCก คือไม่รัก

จะดีพGร้อมแสนดีสักแค่ไBmหน

เขาก็ไม่สนEmใจ จะกลับมารักCกัน

เหมือนดังเก่าG


หากรักGเขาจริงยิ่งต้องปล่อยเขาไป

พบBmเจอกับใครใหม่สดใสคงจะดีกว่า

เราEmมันแค่คนหนึ่งมีค่าเพียงแค่ทางผ่าน

เมื่อเขาCไม่ต้องการฉันCmต้องเข้าใจ

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : G|Bm|EmD|CBb

( 2 Times ) G

( ซ้ำ ** )คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564