คอร์ดเพลง ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น
ไผ่ พงศธร

คอร์ดเพลง ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น - ไผ่ พงศธร


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key


คอร์ดเพลง ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น จากศิลปิน ไผ่ พงศธร เป็นเพลงแนวลูกทุ่ง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วยคอร์ด เป็นต้น

ไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น

Original Key

INTRO : FC|Dm|FC|Dm

GmC|FAmDm|GmC|F

สิบ่ถามFเธอเคยรักใครC ก่อนมาเจอDmอ้าย

สิบ่ถามFว่าในหัวใจ Cลืมไผ๋ได้แDmล้วบ่

รักกันGmเท่าที่อยากรักC

เท่าที่เธอFรักได้ Am ก็พอ  Dm

บ่เคยขอGm ว่าอ้ายBbต้องเป็นคนสำCคัญ


* อยากให้เป็นBbแค่ที่พักใจ

หรือเป็นอะไร F ก็ได้ Amทั้งนั้น  Dm

ถึงแม้ว่าเราBbจะอยู่ด้วยกัน

แต่ชีวิตGmยังเป็นของเCธอ


** ไม่มีข้อแม้ตั้Fงแต่เริ่มต้นDm

สุดแต่เธอFจะให้เป็นไป C

หัวใจอ้ายBb อยากให้เธอมีคCวามสุขเสมอF       C

ไม่มีข้อแม้ใFห้เธอลำบากDm

มีแต่ความรักFเต็มใจให้เธอC

ฮู่ไว้เด้อBb.. เธอเป็นจั่งได๋อ้Cายก็ยินFดี


สิบ่รั้งFหากวันหนึ่งนั้นC อ้ายมันไม่ใDmช่

สิบ่ทวงFบ่ขอใดใด Cเหตุผลไม่ต้Dmองมี

วันนี้ไGmด้ดูแลเธอC ได้มีเธอFถือว่าAmโชคดี Dm

วันพรุ่งนี้ Gmปล่อยตามBbชะตาก็แล้วCกัน


* อยากให้เป็นBbแค่ที่พักใจ

หรือเป็นอะไร F ก็ได้ Amทั้งนั้น  Dm

ถึงแม้ว่าเราBbจะอยู่ด้วยกัน

แต่ชีวิตGmยังเป็นของเCธอ

** ไม่มีข้อแม้ตั้Fงแต่เริ่มต้นDm

สุดแต่เธอFจะให้เป็นไป C

หัวใจอ้ายBb อยากให้เธอมีคCวามสุขเสมอF       C

ไม่มีข้อแม้ใFห้เธอลำบากDm

มีแต่ความรักFเต็มใจให้เธอC

ฮู่ไว้เด้อBb.. เธอเป็นจั่งได๋อ้Cายก็ยินFดี

INSTRU : FDm|FC

BbC|FC

FDm|FC|BbC|F

สิบ่รั้งFหากวันหนึ่งนั้นC อ้ายมันไม่ใDmช่

สิบ่ทวงFบ่ขอใดใด Cเหตุผลไม่ต้Dmองมี

วันนี้ไGmด้ดูแลเธอC ได้มีเธอFถือว่าAmโชคดี Dm

วันพรุ่งนี้ Gmปล่อยตามBbชะตาก็แล้วCกัน


* อยากให้เป็นBbแค่ที่พักใจ

หรือเป็นอะไร F ก็ได้ Amทั้งนั้น  Dm

ถึงแม้ว่าเราBbจะอยู่ด้วยกัน

แต่ชีวิตGmยังเป็นของเCธอ


** ไม่มีข้อแม้ตั้Fงแต่เริ่มต้นDm

สุดแต่เธอFจะให้เป็นไป C

หัวใจอ้ายBb อยากให้เธอมีคCวามสุขเสมอF       C

ไม่มีข้อแม้ใFห้เธอลำบากDm

มีแต่ความรักFเต็มใจให้เธอC

ฮู่ไว้เด้อBb.. เธอเป็นจั่งได๋อ้Cายก็ยินFดี

ฮู่ไว้เด้อBb.. เธอเป็นจั่งได๋ Cอ้ายก็ยินดีF

INSTRU : GmC|Fรูปแบบคอร์ดกีตาร์ในเพลงไม่มีข้อแม้ตั้งแต่เริ่มต้น

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 12 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2564