คอร์ดเพลง แค่อ่อนไหว
Mahafather

คอร์ดเพลง แค่อ่อนไหว - Mahafather


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

แค่อ่อนไหว

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ Eb)

ฉันกับเขาแค่อ่อนEไหว ฉันกับเขาไม่มีอAะไร

ฉันกับเขาแค่อ่อนF#mไหว เราผิดพลาดAไป

ฉันBกับเขาไม่มีอEะไร

INSTRU : E|E|A|A

F#m |AB|E|

มีสิ่Eงใดบางๆ เข้ามากรีดขวาง

รักเราA มันแผดเผา ยับเยินF#m

กรีดด้วยหัวใจ AความรักของเราE


ในEค่ำคืนที่ฉันลุ่มหลง ในความงดงามA

มันทำร้าย.. หัวใจ F#m

จนผิดพลาดไป AไปทำBร้ายเธอ E

กับความF#mสัมพันธ์เพียงข้ามคืนA

มันบอกไม่ได้ว่F#mาฉันรักเขาA โอ้.B..


* ฉันกับเขาแค่อ่อนAไหว ฉันกับเขาไม่มีอEะไร

ฉันกับเขาแค่อ่อนF#mไหว เราผิดพลาดAไป

ฉันBกับเขาไม่มีอEะไร


หากตัวฉันF#m..       ไAด้ทำร้ายF#mใจของเธอA

อยากจะขอF#mเธอ ขอได้ไหมA

ให้ฉันเปลี่ยนแปลงB

INSTRU : F#m |A ( 3 Times ) B|B

( ซ้ำ * )


INSTRU : A|A|F#m |AB|E|E|E

A|A|F#m |AB|F#m |E

ฉันกับเขาแค่อ่อนไหวคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564