Original Key

ผัวใหม่

Original Key

CAPO FRET#1 (ปรับคีย์ C#)

INTRO : CG|Am|CG|C

DmG|EmAm|DmG|Am

คั่นมันฝืนC อยู่กับเขาต่อG ไปบ่ไAmด้

กะฟ้าวหาC ศาลาพักใจ Gสานาง C

อ้ายDmคนนี้ Gพร้อมที่สิEmอยู่ข้างๆAm

คันDmเขาบ่เห็นนางG อยู่ในสายEmตา


สิบ่ติเCลยว่าน้องนั้นG เป็นแม่ฮ้างAm

สิพาเจ้าC ตั้งหลักปักสร้างG เป็นฝั่งฝาC

เขาDmบ่ฮัก Gน้องEmอย่าไปหัวAmซา

ก้าวDmออกมาเถิดหนาG หาเอาคนCใหม่


* ใจ..Dm ที่เขาเหยียบEmมา

อ้ายขอสัญFญา จะอาสาดูแG


** บักผัวใหม่F สิใส่ใจ Gให้เกียรติเจ้าAm

ให้ผัวเก่าF คนใจเน่าG มันเสียดCาย

ให้มัFนฮู้แหน่ว่าG บ่มีมัEmนคงบ่ตายAm

จั่งใด๋น้Fองกะเหลืออ้ายG..

อยู่ข้างกาย นี่คือผัวAmใหม่

INSTRU : CG|Am|CG|C

DmG|EmAm|DmG|Am

( ซ้ำ * , ** , ** )

INSTRU : FG|Amคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564