Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง สิ่งที่เหลืออยู่

TUNE Eb (ปรับคีย์ Eb)

INTRO : A|E|A|E

เหมือAนว่ารอบตัวเราหยุดเคลื่อนEไหว

เหมือAนว่าโลกหมุนไป แต่หัวEใจไม่หมุนตาม

เหมือAนว่ารักยังมี อยู่ตรงนี้ที่Eเมื่อวาน

เหมือF#mนว่ามันไม่เคยมีวันสุดท้ายB


แม้ว่Aารักของเธอ จากไปแEล้ว

แม้ว่Aาทุกค่ำคืน วันนี้มัEนช่างเดียวดาย

แม้ว่Aาการจากลา เปลี่ยนหัวG#mใจใครไป

แต่ก็F#mมีสิ่งหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนผันBไป


* สิ่งที่ยังEเหลืออยู่ ก็คือตัวAฉัน

กับทุกวันC#mที่มัน ยังมีแBค่เธอ

เก็บภาพเดิมEภาพเก่า หล่อเลี้ยงAในใจ

ต่อชีวิF#mตให้ยังหายใจอีกวันB

(อยากให้รู้ยัF#mงมีแค่เธอตรงนี้ B

ไม่เคยจะเปลี่ยนไป)

INSTRU : A|E

ไม่รู้ว่Aาเพราะอะไร ยังจดEจำ

นึกAถึงทุกถ้อยคำ ตอกย้ำEวันที่เลยผ่าน

แม้ว่Aามันจะนาน แต่เหมือG#mนวันเมื่อวาน

เพียงF#mแค่ได้คิดถึง ก็ยังมีน้ำBตา

( ซ้ำ * )

INSTRU : A|E|A|E

A|E|F#m |B

สิ่งที่ยังEเหลืออยู่ ไม่เคยจางAหาย

สิ่งที่ยังฝังC#mใจ ไม่อาจBลบเลือน

เก็บภาพเดิมEภาพเก่า ยังเก็บAเอาไว้

อยากให้รู้F#mยังมีแค่เธอตรงนี้ B

ในใจฉัF#mนยังมีแค่เธอตรงนี้ B

INSTRU : A|E|A|E

ไม่เคยจะเปลี่ยนไป

เนื้อเพลง สิ่งที่เหลืออยู่
INTRO
เหมือนว่ารอบตัวเราหยุดเคลื่อนไหว
เหมือนว่าโลกหมุนไป แต่หัวใจไม่หมุนตาม
เหมือนว่ารักยังมี อยู่ตรงนี้ที่เมื่อวาน
เหมือนว่ามันไม่เคยมีวันสุดท้าย

แม้ว่ารักของเธอ จากไปแล้ว
แม้ว่าทุกค่ำคืน วันนี้มันช่างเดียวดาย
แม้ว่าการจากลา เปลี่ยนหัวใจใครไป
แต่ก็มีสิ่งหนึ่งไม่เคยเปลี่ยนผันไป

* สิ่งที่ยังเหลืออยู่ ก็คือตัวฉัน
กับทุกวันที่มัน ยังมีแค่เธอ
เก็บภาพเดิมภาพเก่า หล่อเลี้ยงในใจ
ต่อชีวิตให้ยังหายใจอีกวัน
(อยากให้รู้ยังมีแค่เธอตรงนี้
ไม่เคยจะเปลี่ยนไป)
INSTRU
ไม่รู้ว่าเพราะอะไร ยังจดจำ
นึกถึงทุกถ้อยคำ ตอกย้ำวันที่เลยผ่าน
แม้ว่ามันจะนาน แต่เหมือนวันเมื่อวาน
เพียงแค่ได้คิดถึง ก็ยังมีน้ำตา
( ซ้ำ * )
INSTRU

สิ่งที่ยังเหลืออยู่ ไม่เคยจางหาย
สิ่งที่ยังฝังใจ ไม่อาจลบเลือน
เก็บภาพเดิมภาพเก่า ยังเก็บเอาไว้
อยากให้รู้ยังมีแค่เธอตรงนี้
ในใจฉันยังมีแค่เธอตรงนี้
INSTRU
ไม่เคยจะเปลี่ยนไป

Comments คอร์ดเพลง สิ่งที่เหลืออยู่ - Zheez


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง