Skip to main content
เลื่อนจอ
-
0
+
🎸 คอร์ดเพลง เสีย

INTRO : A|E/G#  |GF#|Bm|E

ตั้งBmแต่เธอไปจากฉันE

จากวันนั้นAไม่เหมือนเดิE/G#มอีกต่อไป F#m

ตั้งBmแต่ที่เราเลิกกันE

ชีวิตAฉัน หมดE/G#ความหมายEm

ไม่อAาจหาถ้อยคำDมาอธิบายE ว่าตอนนี้


* ฉันAเสียใจE/G# เสียดายF#m เสียควาEมรู้สึก D

เสียคนC#mๆ หนึ่งที่รักBmที่ซึ้ง ทั้งหัวEใจ

ต้องเสียF#mเธอให้เขาE เสียคำDว่าเราที่เคยAใช้

เสียBmใจ.. แต่ไม่พอEปล่อยเธอให้ไปรักใครอยู่ดี  (A)


ต่อBmไปคงมีแต่ฉันE

อยู่ลำพังA ไร้เธอE/G#ข้างกาย F#m

อยาBmกให้มันเป็นแค่ฝันE

แค่เท่านั้นA แค่เพียE/G#งฝันร้าย Em

เบื่อAจะหาถ้อยคำDจะมาบรรยายE ว่าตอนนี้

( ซ้ำ * )

INSTRU : F#m |Bsus4       B|D|EF#

BF#/Bb       |G#m F#|EEbm |C#m F#

ฉันBเสียใจF#/Bb เสียดายA เสียความG#รู้สึก

เสีC#mยคนๆ Ebmหนึ่งที่รักEที่ซึ้ง ทั้งหัวใF#

ต้องเสียG#mเธอให้เขาF# เสียคำEว่าเราที่เคยBใช้

เสียC#mใจ.. ถ้ารั้งF#เธอไว้ไม่ไหว บอกเลยว่า


ฉันBเสียใจF#/Bb เสียดายG#m เสียความF#รู้สึก

เสีEยคนๆ Ebmหนึ่งที่รักC#mที่ซึ้ง ทั้งหัวใF#

ต้องเสียG#mเธอให้เขาF# เสียคำEว่าเราที่เคยBใช้

เสียC#mใจ.. แต่ไม่พอF#ปล่อยเธอให้ไปรักใครอยู่ดี

INSTRU : B|F#/Bb       |AG#|C#m  F#|B

เนื้อเพลง เสีย
INTRO  
ตั้งแต่เธอไปจากฉัน
จากวันนั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 
ตั้งแต่ที่เราเลิกกัน
ชีวิตฉัน หมดความหมาย
ไม่อาจหาถ้อยคำมาอธิบาย ว่าตอนนี้

* ฉันเสียใจ เสียดาย เสียความรู้สึก 
เสียคนๆ หนึ่งที่รักที่ซึ้ง ทั้งหัวใจ
ต้องเสียเธอให้เขา เสียคำว่าเราที่เคยใช้
เสียใจ.. แต่ไม่พอปล่อยเธอให้ไปรักใครอยู่ดี 


ต่อไปคงมีแต่ฉัน
อยู่ลำพัง ไร้เธอข้างกาย 
อยากให้มันเป็นแค่ฝัน
แค่เท่านั้น แค่เพียงฝันร้าย 
เบื่อจะหาถ้อยคำจะมาบรรยาย ว่าตอนนี้
( ซ้ำ * )
INSTRU          
       
ฉันเสียใจ เสียดาย เสียความรู้สึก
เสียคนๆ หนึ่งที่รักที่ซึ้ง ทั้งหัวใจ
ต้องเสียเธอให้เขา เสียคำว่าเราที่เคยใช้
เสียใจ.. ถ้ารั้งเธอไว้ไม่ไหว บอกเลยว่า

ฉันเสียใจ เสียดาย เสียความรู้สึก
เสียคนๆ หนึ่งที่รักที่ซึ้ง ทั้งหัวใจ
ต้องเสียเธอให้เขา เสียคำว่าเราที่เคยใช้
เสียใจ.. แต่ไม่พอปล่อยเธอให้ไปรักใครอยู่ดี
INSTRU          

Comments คอร์ดเพลง เสีย - The Rube


คอร์ดเพลงที่เกี่ยวข้อง