Original Key

บ่เกย

Original Key

INTRO : Dm|Dm|Dm|F

F|Gm|GmC|Dm

น้ำใDmจแม่ญิง เหมือนน้ำปิงไหลวนเจี่ยวปื้น

ป๊อจายFต้องทนสุดฝืน เจื่อน้ำปื้นคารมน้องแก้วDm

มีผัวแล้วFยังว่าบ่มี Dm


หาDmว่าบ่เกย บ่เกยมีเลยผัวในจ๊าดนี้

แม่ญิงFสลิดก็บ่ดี ผัวก็มีหยังมาขี้จุ Dm

ตั๋วปอหลุยัFงว่าบ่เกยDm


บ่เกยC.. บ่เกยAm.. บ่เกยDm..

แก่นต๋าก็ปอเลิ๊กF ก็ยังว่าCบ่เกย Dm

บ่เกยC.. บ่เกยAm.. บ่เกยDm..

อกจ๋นปอแป้บF ก็ยังว่าCบ่เกย Dm

สาวDmรุ่นสมัย เมื่อกึ๊ดไปเป๋นดีใคร่หัว

ป้อจายFคนไดเป๋นผัว

ต้องหมองมัวเพราะเธอขี้จุ Dm

แม่ทรามซุไFด้มาเปลือกเดยDm


บ่เกยC.. บ่เกยAm.. บ่เกยDm..

ลูกเกิ่งจ๊อกF ก็ยังว่าบ่เกย  Am

บ่เกยC.. บ่เกยAm.. บ่เกยDm..

ต๊องน้อยก็ปอลายF ก็ยังว่าCบ่เกย Dm

บ่เกยC.. บ่เกยAm.. บ่เกยDm..

INSTRU : Dm|Dm|F|Gm

Dm|Gm|GmC|Dm

( ซ้ำทั้งเพลง )

INSTRU : Dm|Dm|F|Gm

Dm|Gm|GmC|Dmคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564