คอร์ดเพลง เสียใจได้ยินไหม
CLASH

คอร์ดเพลง เสียใจได้ยินไหม - CLASH


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

เสียใจได้ยินไหม

Original Key

INTRO : Am|Ammaj7          |Am7 |FE

Am|F|G|Am|F|G|Am

Am|Ammaj7           |Am7 |FE

เพราะAmว่ารักจึงเปรียบเธAmmaj7อนั้น เป็นดังชีวิต

ก็เAm7พราะว่ารักจึงเปรียบเธอนั้นF เป็นดวงใจ E

เพราะAmว่ารักจึงเปี่ยมจึงAmmaj7ล้น ไปด้วยความAm7หมาย

ทุ่มเททั้งD7/F#ใจทุ่มเททั้งกาย และหวังFให้เป็นดังความEฝัน


ไม่คิAmดว่าเธอจะเปลี่ยนแปรAmmaj7ผัน ไปได้เพียงนี้

ไม่คิAm7ดว่าเธอจะให้สิ่งนี้ Fเป็นรางวัลE

ไม่คิAmดว่าเธอจะกลับทอดAmmaj7ทิ้ง ไปจากใจฉัAm7

ได้แต่เสียD7/F#ใจ ได้แต่เสียใจ บอกว่าฉันFเสียใจได้ยินEไหม


* หวังAmจะเป็นที่พึ่งสุดAmmaj7ท้าย ให้กับชีวิAm7

เมื่อต้องสูญAm6ไป เมื่อต้องเสียFไป ฉันก็คล้ายEเหมือนคนที่สิ้นหวัง

ฉันAmกับเธอนับจากวัAmmaj7นนี้ เป็นแค่ความหลังAm7

แต่ยังเสียFใจ แต่มันเสียใจ บอกว่าฉันEเสียใจได้ยินไหม


** รักAmเธอมากเกิน รักFเธอมากไป

รักGเหลือเกิน รักจนไม่มีใAmห้ใคร

หวังAmจนมากเกิน หวังFจนมากไป

สูญGเสียเธอเหมือนจะขาดAmใจ

INSTRU : F|G|F|G

Am|Ammaj7           |D7|F|E|F|E

Am|F|G|CE|Am|F|G|Am

F|G|F|G

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : F|G|F|Gคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564