Original Key

ฟ้าสั่ง

Original Key

INTRO : CD|BmEm|AmCm|GD

ฮู้สึGก บ่แม่นบ่ฮู้สึBmก ว่าลึกCๆ อ้ายDบ่คือเก่าG

คบCกันมาหลายปี Dฮอดมื้อนี้พBmอฮู้อยู่ว่าEm

เตะAmใจน้องเข้าป่า ไปแล้วแม่นDบ่


* น้องGเจ็บ บ่แม่นน้อBmงบ่เจ็บ

แต่ใจน้องCยังฮักDอ้ายคือเก่าG

สิบ่ถCามว่าผู้ใด Dเข้ามาม้างBmทางฮักสองเฮาEm

น้องเต็มAmใจรับความเศร้าD เพราะมีคนGขอ


** เพราะว่าC ฟ้าสั่งD ฟ้าสั่งGให้เกิดมD/F#าฮักเจ้าEm       D

บ่สนCว่าสิเจ็บสิเหงาD แค่ได้ฮักก็พG

เพราะว่าC ฟ้าสั่งD ฟ้าเพิ่นสั่งGว่าให้D/F#น้องรอ Em       D

ถึงมื้อนี้อ้Cายสิลืมคิดพ้อ น้องกะสิรอAm

จนกว่าน้องสิเบิดลมหายDใจ

INSTRU : CG|CG|CBm|AmD

CCm|BmEm|AmA7|D

( ซ้ำ * , ** )

สิเจ็บCสิปวดส่ำได๋.D. สิฮักแต่อ้ายคนGเดียว
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564