คอร์ดเพลง ไปนามา จากศิลปิน เกียรติ หนองโดน เป็นเพลงแนวอีสาน โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง ไปนามา


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

มื่อคืนนี้บ่เห็นหน้าอ้าย

บ่ได้กลับบ้าน ย่อนไปนามา..


ศรีC#mละศรีเอ๋ย ศรีละศรีF#mละเมียอ้าย

อย่าคิดEอย่าคิดเลย อย่าคิดว่าBอ้ายสิมี

คนอื่นC#m ให้เซื่อใจแหน่ น้อF#mน้องหล่า

การงานEการบ้านอ้ายเป็นคนB


ที่มันบักเคร่งC#m พูดจาอีหลีF#mบ่ได้โอ้

บ่ได้เว้าEเอาดีเข้าโตบ่Bได้โลเล..

ถึงC#mคนอื่นอิจฉาF#mแอบไปบอก

เจ้าว่าE อ้ายไปมีคนใหม่Bมันบ่แม่นด๊อก


เด่ C#mเอ๊ะเอ่ อ๊ะเอ่ F#mอ๊ะเอ่ Eมันบ่Bแม่นด๊อก

เด่ C#nเอ๊ะเอ่ อ๊ะเอ่ F#m อ๊ะเอ่       E       B


* เรื่องมื้อคืนC#mบ่ได้กลับบ้าน

ย้อนว่าอ้ายไปหF#mากินกับหมู่ B

ไปใต้หนูC#mได้หนูขั่วหนู

กินแกล้มเหล้าขาวF#mนอนเฝ้าอยู่นาB

หมู่กับอ้ายC#mกะเมา นอนตื่นเซ้าF#mฟ้าวมา B

หย่างจากC#mนามาเห็นหน้าเจ้า

เจ้าเลยถามอ้ายว่าไปไสมา B


** อ้ายไปนามC#mา อ๊าอ่า F#mอ๊าอ่า E

เมื่อคืนBอ้ายนอนอยู่นC#mา อ๊าอ่า F#mอ๊าอ่า E

เมาหลายBกะเลยนอนนC#mา อ๊าอ่า F#mอ๊าอ่า E

ตื่นเซ้าBเลยฟ้ากลับมC#mา อ๊าอ่า F#mอ๊าอ่า E

เซื่ออ้ายบ่หนิ


ขี่เC#mหร๊ ขี่เหร๊ ขี่เหร่ ขี่เหร่F#m คืออ้าย

บ่มีคEนเอามีแต่เจ้าBสงสาร

อ้ายเหมิ่ดC#mทั้งใจมอบให้เจ้าF#mผู้เดียว

บ่เคยเหลียวEผู้อื่นด๊อกเด้อBน้องหล่า


กะฮู้ว่C#mาเจ้านั้นถ้าอยู่บ้านF#m อยู่บ้าน อยู่บ้าน

อ้ายกะฟ้าวEมาอยู่ฟ้าวมาหาBผู้งาม

กะเมียC#mของอ้ายอย่าไปสนF#mฟังคนเค้าเว้า

ว่าอ้ายEมีใหม่ มันBบ่แม่นด๊อก


เด่ C#mเอ๊ะเอ่ เอ๊ะเอ่ F#mเอ๊ะเอ่ EมันBบ่แม่นด๊อก

เด่ C#mเอ๊ะเอ่ เอ๊ะเอ่ F#mเอ๊ะเอ่       E       B

( ซ้ำ * , ** )

พี่ฮัC#mกนัก ให้พี่สF#mาบาน G#m

ให้ไC#mฟไหม้บ้านของหมู่อ้ายF#mกะได้  G#m

พี่ฮัC#mกเจ้า สุดF#mหัวใจ  G#m

ให้หมู่อ้C#mายตายกะได้ ตายๆๆ ไปF#m ฮ่าๆๆ  G#m

( ซ้ำ * , ** )

YouTube video
เกียรติ หนองโดน

เกียรติ หนองโดน

เกียรติ หนองโดน

เกียรติ หนองโดน

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567