คอร์ดเพลง เพลงแห่งโลกอนาคต (Soul)
Vitas

คอร์ดเพลง เพลงแห่งโลกอนาคต (Soul) - Vitasคอร์ดเพลง เพลงแห่งโลกอนาคต (Soul)

Am       Am       GBARAmA AH AH.  AH AH AH

Am       Am       GBARAmA AH AH.  AH AH AH AH AH

Am       Am       GBARAmA AH AH.  AH AH AH

Am       Am       GBARAmA AH AH.  AH AH AH AH AH


AH FAH AH AHHGH..  AH AHHH Am

AH FAH AH AHHGH..  AH AHHH Am       G


AH AmAH AH AHG..  AH FBARA GAH AH AH

AH AmAH AHG..  AH FBARA GAH AH

AH AmAH AH AHG..  AH FBARA GAH AH

AH AmAH AHG..  AH FBARA GAH AH


AH AmAH AH AHG..  AH FBARA GAH AH AH

AH AmAH AHG..  AH FBARA AH GAH

AH AmAH AH AHG..  AH FBARA GAH AH AH

AH AmAH AHG..  AH FBARA GAH AH AH AH

INSTRU : Am


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด