คอร์ดเพลง ก้าวคนละแก้ว
เหินฟ้า ล้านนาไทย

คอร์ดเพลง ก้าวคนละแก้ว - เหินฟ้าคอร์ดเพลง ก้าวคนละแก้ว

* อ้ายตูนAmเปิ้นก้าวคนละก้าว

แต่หมู่เฮาขี้เหล้าF อะแก้วคนGละแก้ว Am

อ้ายตูนวิ่งถึงไหนแล้วDm

แต่หมู่เฮาก๊าบแก้วE7.. นั่งอยู่ตี้เก่าเนี๊ยะAm


เอ้า วิ่งAm วิ่ง วิ่ง วิ่ง วิ่ง

เอ้า วิ่ง วิ่ง วิ่ง เข้าไป

เบตงF แม่สาย Gหื้อกำลังใจ Amอ้ายตูน

หมู่เฮาตั้งวงรอลุ้นDm หมู่เฮาAmตั้งวงรอลุ้นDm

เอาเต๋มตี้เด้ออ้ายตูนE7.. ก้าวคนละก้าว


เอ้า ยกAm ยก ยก ยก ยก

เอ้า ยก ยก ยก จนแก้ว

แก้วคนFละแก้วGจ่วยภาษีรัAmฐบาล

ภาษีก้าเหล้าเอาไปบำรุงโฮงบาลDm

ภาษีก้าเหล้าAmเอาไปบำรุงโฮงบาลDm

มายกแก้วจนกั๋นE7.. เอ้าแก้วคนละแก้วAm

( ซ้ำ * )

อ้ายตูนAmวิ่งถึงไหนแล้วDm

แต่หมู่เฮาก๊าบแก้วE7.. หื้อกำลังใจ๋อ้ายตูนAm


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด