Groove Riders DiscoVery 2

คอร์ดเพลง
หยุด Groove Riders

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

INTRO :

Cmaj7|Bm7|Am7D7|Gmaj7

( 3 Times )

ฉันนั่งยิ้มCmaj7ลำพัง หัวเราBm7ะลำพัง

สดชื่นAm7กว่าทุกครั้งD7 ที่ผ่านGmaj7มา

ตั้งแต่ได้พบCmaj7กับเธอนั้น

เรื่องจริงBm7กับความฝัน

เกิAm7ดขึ้นด้วยกันD7ทันตา Gmaj7


* ฉันEm7อยากจะหยุดเวลานี้ A7

ตั้งEm7แต่วินาที ที่ชีวิตA7มีเธอเข้ามา

เธอEm7ทำให้คนที่เหนื่อยล้าA7

นั้นกล้าD7จะเปิดหัวใจ


 ** หยุCmaj7ด หยุดชีวิต หยุBm7ดกับคนนี้

แม้ว่Am7าใครจะดี D7ซักแค่ไGmaj7หน

หยุCmaj7ด หยุดความรัก ทั้งหัBm7วใจ

จะหยุดAm7อยู่กับเธอD7คนเดียวG

INSTRU :

Cmaj7|Bm7|Am7D7|Gmaj7

( 2 Times )

ฉันนั้นรู้Cmaj7ทันที และรักBm7ทันที

เธอคือAm7ความโชคดี D7ที่เข้ามGmaj7

ตั้งแต่ได้พบCmaj7กับเธอนั้น

ชีวิตBm7เหมือนความฝัน

ที่เAm7กิดขึ้นตอนD7ลืมตา Gmaj7


* ฉันEm7อยากจะหยุดเวลานี้ A7

ตั้งEm7แต่วินาที ที่ชีวิตA7มีเธอเข้ามา

เธอEm7ทำให้คนที่เหนื่อยล้าA7

นั้นกล้าD7จะเปิดหัวใจ

 ** หยุCmaj7ด หยุดชีวิต หยุBm7ดกับคนนี้

แม้ว่Am7าใครจะดี D7ซักแค่ไGmaj7หน

หยุCmaj7ด หยุดความรัก ทั้งหัBm7วใจ

จะหยุดAm7อยู่กับเธอD7คนเดียวG

INSTRU :

Cmaj7|Bm7|Am7D7|Gmaj7

Cmaj7|Bm7|Am7D7|Gmaj7

EmA7|Em|A7

Em|A7|D7|D7

 ** หยุCmaj7ด หยุดชีวิต หยุBm7ดกับคนนี้

แม้ว่Am7าใครจะดี D7ซักแค่ไGmaj7หน

หยุCmaj7ด หยุดความรัก ทั้งหัBm7วใจ

จะหยุดAm7อยู่กับเธอD7คนเดียวG


 ** หยุCmaj7ด หยุดชีวิต หยุBm7ดกับคนนี้

แม้ว่Am7าใครจะดี D7ซักแค่ไGmaj7หน

หยุCmaj7ด หยุดความรัก ทั้งหัBm7วใจ

จะหยุดAm7อยู่กับเธอD7คนเดียวG


 ** หยุCmaj7ด หยุดชีวิต หยุBm7ดกับคนนี้

แม้ว่Am7าใครจะดี D7ซักแค่ไGmaj7หน

หยุCmaj7ด หยุดความรัก ทั้งหัBm7วใจ

จะหยุดAm7อยู่กับเธอD7คนเดียวG


 ** หยุCmaj7ด หยุดชีวิต หยุBm7ดกับคนนี้

แม้ว่Am7าใครจะดี D7ซักแค่ไGmaj7หน

หยุCmaj7ด หยุดความรัก ทั้งหัBm7วใจ

จะหยุดAm7อยู่กับเธอD7คนเดียวG

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566