คอร์ดเพลง แพ้คำว่ารัก
Calories Blah Blah

คอร์ดเพลง แพ้คำว่ารัก - Calories Blah Blahคอร์ดเพลง แพ้คำว่ารัก

TUNE Eb (ปรับคีย์ G#)

INTRO : F#m7       G#m7       |Amaj7

( 3 Times ) F#m7       G#m7       |B

เคยF#m7โดนทำให้เจ็บไปทั้งหัวBใจ

เป็นเพราะฉันวางEsus2ใจ เชื่อใจทุกC#7ๆ คน

คนF#m7บางคนเข้ามาทำให้วกBวน

ทำให้ฉันหลงEsus2กล เพียงเพราะคำC#7พูดว่ารัก


* ที่เธอAmaj7บอกจริงหรือเปล่าG#m7 จริงหรือเปล่าF#m7

ไม่ได้ล้Bอเล่นกันใช่ไEหม

เพรBm7าะฉันเEป็นคนAmaj7ที่ เมื่อรักใครG#m7

ก็เชื่อใจDmaj7 และยอมให้แต่เขาB


** อย่ารังแกคEmaj7นที่ไม่มีใคร ด้วยคำG#m7ว่ารักเลย

จะกี่ครั้งC#m7ก็ลงเอย แพ้คำG#m7พูดว่ารัก

ได้ไหAmaj7มคนดี ถ้BาคิดจะบอG#m7กรักกัน  C#m7

ช่วยบอกF#m7กันด้วยหัวใจที่มี B(แค่นี้ที่อยากขอเธอ)

INSTRU : F#m7       G#m7       |Amaj7       F#m7       G#m7       |B

คำF#m7ๆ เดียวที่ทำให้ทั้งชื่นBใจ

และทำให้เสียEsus2ใจ มากมายเท่าC#7ๆ กัน

แต่คำF#m7ๆ เดียวที่ฉันต้องพ่ายแพ้อBยู่อย่างนั้น

คือคำว่ารักEsus2คำเดียวที่ต้องการ       C#7

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : Emaj7       |G#m7       |F#m7       B

( 2 Times ) Amaj7       |G#m7       |F#m7       B|Emaj7

ที่เธอAmaj7บอกจริงหรือเปล่าG#m7

จริงหรือเปล่าDmaj7 เธอบอกกันได้ไหมB

( ซ้ำ ** , ** )

INSTRU : Emaj7       G#m7       |F#m7       B

( 2 Times ) Emaj9       |Emaj9คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด