คอร์ดเพลง บุญบันดาล
หนุ่ม หนิม

คอร์ดเพลง บุญบันดาล - หนุ่ม หนิม


Original Key

บุญบันดาล

Original Key

INTRO : DD|AA ( 2 Times )

เธอรู้ไหมD… ฉันทำบุญ.. อยู่คนเดียวA ทุกปี

ไม่รู้ว่C#mาทำไม      ยิ่Bmงใกล้เทศกาลEปีนี้

เธอรู้ไหมD ฉันรอคอย อยากทำบุญA ทุกปี

ไม่รู้ว่C#mาทำไม      ยิ่Bmงใกล้เทศกาลEปีนี้


* ฉันอธิษฐานD ขอพร      ทำBmบุญให้จิตใจฉัC#mนสว่าง

ฉันจะขอใDห้บุญ ช่วยดลให้เEราพบทาง


** ในเทศAกาลของปี ที่กำลังจะผ่านD พ้นEไปอีกครั้ง

หลายAปีแล้ว ที่ฉันทำบุญคนเดียวEm เธอรู้ไหมA

อยากให้ปีนี้บุDญ บุญช่วยบันดาล          Bm

ให้บุญEช่วยบันดาลให้เรา (A)

INSTRU : DD|AA

เธอรู้ไหมD… ฉันรอคอย... อยู่ที่งานAทุกปี

อยากรู้ C#mว่าเมื่อไหร่      อBmยากให้เราเจอกันEปีนี้

( ซ้ำ * )

ในเทศAกาลของปี ที่กำลังจะผ่านD พ้นไEปอีกครั้ง

หลายAปีแล้ว ที่ฉันทำบุญคนเดียวEm เธอรู้ไหมA

อยากให้ปีนี้บุDญ บุญช่วยบันดาล

จะทำBmบุญให้พอ ให้ใจไEด้สว่าง

( ซ้ำ ** )

INSTRU : A|C#m |Bm

ให้บุญEช่วยบันดาลให้เรา

INSTRU : A|C#m |Bm

ให้บุญF#7ช่วยบันดาลให้เรา

ในเทศกาลBของปี ที่กำลังจะผ่านE พ้นF#ไปอีกครั้ง

หลายBปีแล้ว ที่ฉันทำบุญคนเดียวF#m เธอรู้ไหมB

อยากให้ปีนี้บุญE บุญช่วยบันดาล       C#m

ให้บุญF#ช่วยบันดาลให้เรา

INSTRU : B|Ebm |C#m

ให้บุญF#ช่วยบันดาลให้เรา

INSTRU : B|Ebm |C#m

ให้บุญF#ช่วยบันดาลให้เรา

INSTRU : EE|BB ( 2 Times )

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564