คอร์ดเพลง พ่อบอก
กะลา KALA

คอร์ดเพลง พ่อบอก - กะลา KALA


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

พ่อบอก

Original Key

สูงต่ำดำขาวA ยากดีมีจนC#m

เกิดมาBmใต้ฟ้าEเดียวกัน A

รักกันเข้าไว้ Aรักกันเข้าไว้ C#m

พ่อบอกBmให้เรารักกัน E


สูงต่ำดำขาวA ยากดีมีจน C#m

อยู่บนBm ผืนดินเEดียวกัน A

รักกันเข้าไว้ A รักกันเข้าไว้ C#m

พ่อบอกBmให้เราEรักกัน A       E

รักกันเข้าไว้ Aรักกันเข้าไว้ C#m

พ่อบอกBm ให้เราEรักกัน Aคอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 24 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564