คอร์ดเพลง สวัสดีปีใหม่
สุนทราภรณ์

คอร์ดเพลง สวัสดีปีใหม่ - สุนทราภรณ์


Original Key

สวัสดีปีใหม่

Original Key

INTRO : F|C|FGm|C

* สวัสดี Fปีใหม่แล้วAm..  ผอFงไทย จงแคล้วDm ปวงภัยGm

ช่วยกันC รับขวัญปีใหม่ เถลิงฤทัยไว้มั่นF

สุขศรี ปีใหม่หมายAm..  สุขFใจ และกายรวมกันBb

สำราญC สำเริงF บันเทิงBb มั่น Fสุขสันต์ยิ้มกันCไว้ก่อนF


สิ่งBbที่ล่วงแล้วให้แล้วFกันไป Bbอย่าFได้ผูกใจอาวรณ์

จับBbมือกันไว้ อวยชัยF อวยพรBb สุขFสโมสรเริงรมย์C

ความFพลั้งพลาดล่วงเกิน อย่าBbหมางเมิBdimนระทม F

รวมBbน้ำใจใBdimห้เกลียวFกลมGm จงถืCออารมณ์อภัยF

( ซ้ำ * )

แย้มF.. ยิ้ม A7.. ยินดีGm.. ปรีเปรมดิ์F.. สุขเกษมC เปรมใจ F

เรามาC ตั้งต้นFชีวิตกันใหม่Bb เราผูกใจไว้ไมตรี C

ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคางF ตั้งต้นทุกทางอย่างดี

มารัCกกันให้คงมั่นทวี Fร่วมกันรับปีใCหม่เทอญF

( ซ้ำ * )

INSTRU : FGm|C#C|F
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564