คอร์ดเพลง รักแท้มีแค่ครั้งเดียว
แหนม รณเดช

คอร์ดเพลง รักแท้มีแค่ครั้งเดียว - แหนม รณเดชคอร์ดเพลง รักแท้มีแค่ครั้งเดียว

INTRO : Bb|F/A |Gm|Eb

รอBbที่จะได้พบF/Aเธอ

ฉันรู้ดีEbเสมอและเชื่อEbmว่าต้องมีสักวันBb

ไม่ว่าจะเช่นF/Aไร เลือนรางEbหรือห่างไกล

ก็รู้เEbmราต้องเจอะ ต้องเจอกันGm

โชคชะตาD/F#จะพาไป โดยCmไม่ต้องไขว่คว้ามันF


* เมื่อรักแท้จBbะมีเพียงแค่ครั้งF/Aเดียว

แต่เนิ่นนานGm มั่นคงอยู่จนเหนือFmกาลเBbวลา Eb

เหมือนคำDmสัญญา ว่านานCmแค่ไหน

และถึงFยังไง (ก็รักเธอ)

INSTRU : Bb|F/A |Gm|Eb

ใจไBbม่เคยจะรักF/Aใคร

ก็เพราEbะฉันเก็บไว้ จะมอบEbmใจให้เพียงแค่เธอBb

เมื่อเราได้พบF/Aกัน ฉันรู้ใEbนวันนั้น

ว่าฝันEbmมันสิ้นสุดเมื่อเจอเธอGm

และทุกวันD/F#ที่หายใจ ฉันCmจะใช้มันเพื่อเธอF

( ซ้ำ * )

INSTRU : Gm|GmM7       |Gm7 |Gm6

Eb|Eb|F|F

( ซ้ำ * , * )

INSTRU : Bb|F/A |Gm|EbF|Bb


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด