Original Key

วันสบาย

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ B)

INTRO : Fmaj9       |Fmaj9       |Cmaj9       |Cmaj9       ( 2 Times )

สบาFmaj9ย วันสบายวันฟรีสไตล์

ไม่รู้ไม่ชี้ไม่แคCmaj9ร์ อะไรอะไรซักวัน

สบาFmaj9ย วันสบายวันแห่งสวรรค์

เวลานี้ฉันขอคลาCmaj9ยเน็กทง เน็กไทค์ที่คอ


* ขอFmaj7พักผ่อน บอกตัวเองว่าขอEm7พักก่อน

พักจิตและใจที่มันFmaj7ไหวอ่อน ไม่ต้องมีใครมาEm7เว้าวอน       A7

ให้วันหยุดวันนี้ Dm7ได้มีความหมายG


** ขอมีแค่ตัวFmaj7ฉันกับวันและเวลาว่างๆ

จะอยู่กับเพลงEm7เบาๆและจิบเบียร์Am7บางๆ

จะลืมFmaj7เรื่องราววุ่นวายต่างๆ

จะหลับจะฝันEm7ไปให้ไกลจนถึงดาวAm7อังคาร

ขอDm7ความสุขเล็กๆG ไม่มากมาย

เป็นEm7รางวัลให้ชีวิตAm7ที่วุ่นวาย

ขอDm7พักผ่อนให้พร้อมGกับวันต่อไป(Csus2)


สบาFmaj9ย วันสบายวันฟรีสไตล์

ไม่มีระแวงอะไรCmaj9 รบกวนรบกวนทั้งวัน

สบายFmaj9 วันสบายวันแห่งสวรรค์

ไม่ทุกข์ไม่ร้อนขอนอCmaj9นฮัมเพลง ปั๊บ ปา ดี๋ ด่า

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : Fmaj7       |Fmaj7       |Em7 |Em7

Fmaj7       |Fmaj7       |Em7 |Am7

Dm7 |G|Em7 |Am7 |Dm7 |G|Cmaj7

ขอมีแค่ตัวFmaj7ฉันกับวันและเวลาว่างๆ

จะอยู่กับเพลงEm7เบาๆและจิบเบียร์Am7บางๆ

จะลืมFmaj7เรื่องราววุ่นวายต่างๆ

จะหลับจะฝันEm7ไปให้ไกลจนถึงดาวAm7อังคาร

ขอมีแค่ตัวFmaj7ฉันกับวันและเวลาว่างๆ

จะอยู่กับเพลงEm7เบาๆ และจิบเบียร์Am7บางๆ

จะลืมFmaj7เรื่องราววุ่นวายต่างๆ

จะหลับจะฝันEm7ไปให้ไกลจนถึงดาวAm7อังคาร

INSTRU : Dm7 |G|Em7 |Am7

Dm7 |G|Cmaj9

Fmaj9       |Fmaj9       |Cmaj9       |Cmaj9       ( 2 Times )

Fmaj9คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564