คอร์ดเพลง Let’s Hurt Tonight
OneRepublic

คอร์ดเพลง Let’s Hurt Tonight - OneRepublic


Original Key

Let’s Hurt Tonight

Original Key

INSTRU : F|BbF|BbF|CDm|Bb

WhenF, when weBb came homFe WorBbn to the boneFs

I toldC myseDmlf, "this could get rough"

And whenF, when IBb was offF, which happBbened a lotF

You cameC to meDm and said, "that's enough"


OhBb I know that this love is painDm

But we can'tBb cut it from out these veinsC, no


So I'llDm hit the lights and youBb lock the doorsF

We ain't leavinDmg this room 'til we breakBb the moldF

Don'tDm walk away, don't rollBb your eyesF

They say love is painDm, well darling, let's hurtBb tonightF

INSTRU : BbF ( 2 Times )

WhenF, when youBb came homeF WornBb to the bonesF

I toldC myselfDm, "this could be rough"


OhBb, I know you're feeling insaneDm

Tell me someBbthing that I can explainC, oh


I'llDm hit the lights and youBb lock the doorsF

Tell me allDm of the things that you didBb beforeF

Don'tF walk away, don't rollBb your eyesF

They say love is painDm, well darling, let's hurtBb tonightF

If this love is painDm, well darling, let's hurtBb, oh tonightF

INSTRU : BbF ( 2 Times )

DmBb

So youDm hit the lights and I'llBb lock the doorsF

Let's say allDm of the things that we didn'tBb beforeF

I won'tDm walk away, won't rollBb my eyesF

They say love is pain,Dm well darling, let's hurtBb tonightF

If this love is pain,Dm then honey let's loveGm tonightF
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564