คอร์ดเพลง ใจน้อย
AB Normal

คอร์ดเพลง ใจน้อย - AB Normalคอร์ดเพลง ใจน้อย

INTRO : GDsus4       |Em7  | Cadd9       D|G

ยอมEm7รับว่าฉัน บางทีก็หวงBm7เธอไปหน่อย

คนEm7มันมีใจเดียวก็เงี้ย ใจน้อยBm7

แต่ที่จริงEm7มันเป็นห่วงเธอ ที่คอยเฝ้าถามBm7เธอบ่อยๆ

เธอEm7จะไปกับใครที่ไหน อย่างน้อยBm7

บอกAm7 ฉันหน่อยD.. คนGดี       D


ไม่รักGก็คงไม่ห่วD/F#งอย่างนี้  Em7

ที่ต้องหวงGก็เพราะเธอน่ะมีแค่คนเดียวD

หากเธอเป็Bm7นอะไร ความผิดฉันคนเดียวEm7

ที่ดูแCลเธอไม่ดี Dจะไม่มีวัCนให้อภัยD.. ตัวเGอง


ยอมEm7รับว่าฉัน บางทีก็วุ่นBm7วายไปหน่อย

คนEm7มันมีใจเดียวก็เงี้ย ใจน้อยBm7

แต่ที่จริงEm7เป็นห่วงเธอ ที่คอยเฝ้าถามBm7เธอบ่อยๆ

เธอEm7จะไปกับใครที่ไหน อย่างน้อยBm7

ก็บอกAm7 ฉันหน่อยD.. นะคนGดี       D


ไม่รักGก็คงไม่ห่วD/F#งอย่างนี้  Em7

ที่ต้องหวงGก็เพราะเธอน่ะมีแค่คนเดียวD

หากเธอเป็Bm7นอะไร ความผิดฉันคนเดียวEm7

ที่ดูแCลเธอไม่ดี Dจะไม่มีวัCนให้อภัยD.. ตัวเGอง

INSTRU :      Em7  |Bm7  |CD|G

( 2 Times )

ไม่รักGก็คงไม่ห่วD/F#งอย่างนี้  Em7

ที่ต้องหวงGก็เพราะเธอน่ะมีแค่คนเดียวD

หากเธอเป็Bm7นอะไร ความผิดฉันคนเดียวEm7

ที่ดูแCลเธอไม่ดี Dจะไม่มีวัCนให้อภัยD.. ตัวเGอง

หากเธอCต้องเสียใจ Dจะไม่มีวัCนให้อภัยD.. ตัวเอง

INSTRU : G Dsus4       |Em7  | Cadd9       D|G


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด