คอร์ดเพลง น้ำตาลาไทร
ไท ธนาวุฒิ

คอร์ดเพลง น้ำตาลาไทร - ไท ธนาวุฒิ


บันทึกคอร์ดเพลงโปรด

Original Key

น้ำตาลาไทร

Original Key

INTRO :DE|AC#|F#m E|F#m

ลาแล้วแก้วตาA สัญญาC#7ให้ไว้ยังF#mจำ

บุญหนีบาปนำD พี่มาEไม่เจอนวลAนาง

ทั่วถิ่นF#m พนาEตามหาหมดทาง D

เจ้าทิ้งC#mสัญญาหรือนางF#m

พี่อ้างว้างF# อารมณ์Bm       E


นางไม้แม่เAอย ไยเฉยC#7ให้ช้ำวิญF#mญา

นวลน้องไม่มาD ยิ่งพาEอุราระบA

หรือเจ้าF#m เขาไพรEบังไว้ซ่อนDชม

ข้าขอC#mจอมไพรพนมF#m

ยอมสิ้นลมEบวงสรวงจอมF#mไพร


* เทพารักษ์E ร่มไทรสาขาA

อุ้มสมพานางน้องDมา ให้ข้าEเถิดหนาพระC#mไทร

มีน้ำตาF#m..  ข้าหF#ลั่งรินจากBmใจ

ขอหลั่งไว้ Dล้างเท้าเทวดาC#m       E


** ขอหนุนตักนางA จนสางC#7อรุโณทัF#m

ยอมแม้สิ้นใจ Dเซ่นสรวงEแด่ปวงเทวา A

คอยเจ้าF#m แม้เงาEไม่เห็นเจ้ามD

พี่นี้มีC#mเพียงน้ำตาF#m

รินหลั่งลาEรากไม้ไทรF#mงาม

INSTRU : Bm|A|E|F#m

DE|AC#|F#m E|F#m

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : D|C#m |F#m
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2564