คอร์ดเพลง รักแล้งเดือนห้า
ไท ธนาวุฒิ

คอร์ดเพลง รักแล้งเดือนห้า - ไท ธนาวุฒิคอร์ดเพลง รักแล้งเดือนห้า

TUNE Eb ( ปรับคีย์ E )

INTRO : Dm|C|Bb|A

GmF|DmA|Dm|A

ย่างเข้าเดือนห้าDm น้ำท่าDmM7ก็แห้งขอดDm7คลอง       Dm6

เมื่อยามได้มองBbพื้นนาเป็นร่องC แยกแตกระแหงF

ต้นหญ้าสดเขียวDm ก็พลันD7แห้งเหี่ยวกรอบแดงGm

พื้นนาAmหน้าแล้งC เหมือนดวงใจแห้ง

แยกแตกเป็นแผลDm       C


ย่างเข้าเดือนห้าDm แก้วตาDmM7คู่รัก เปลี่ยนDm7ใจ       Dm6

รู้ไหมว่าใครBbเฝ้าครวญหวนให้ CจิตใจปรวนFแปร

สิ้นความสดใส Dmนั่งซึมD7ขรึมใต้ต้นGmแค

เหมือนคนAmพ่ายแพ้ Cหัวใจเป็นแผลรักเจ้าระบมF


* ลืมGm หมดสิ้นFรสรักเDmก่า

น้องลืมร่มเงาFใต้ต้นสะเดา และซุ้มลั่นทมAm

น้ำแห้งเดือนห้า Fน้องก็หนีหน้าDmไปตามสายลมGm

ทิ้งไว้เพียงกลีบลั่นทมAm ที่มันเฉาแห้งเหี่ยวCตาย


** ย่างเข้าเดือนห้าDm ท้องฟ้าDmM7แห้งแล้งเมฆDm7ลอย       Dm6

พื้นนาก็คอยBb น้ำฝนจะลอยC ร่วงหล่นเรียงFราย

ดั่งหนุ่มคอยสาวDm เห็นทีจD7ะเศร้าใจตายGm

น้องชั่งAm ใจร้ายC หยามหัวใจชายทิ้งได้ลงFคอ

INSTRU : Gm|F|Gm|Dm

(ซ้ำ * , **)

INSTRU : GmF|DmA|Dm|Dm


คอร์ดเพลงยอดนิยมคอร์ดเพลงค้นหามากสุด