คอร์ดเพลง รักแล้งเดือนห้า จากศิลปิน ไท ธนาวุฒิ เป็นเพลงแนวลูกทุ่ง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง รักแล้งเดือนห้า


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : Dm|C|Bb|A

GmF|DmA|Dm|A

ย่างเข้าเดือนห้าDm น้ำท่าDmM7ก็แห้งขอดDm7คลอง       Dm6

เมื่อยามได้มองBbพื้นนาเป็นร่องC แยกแตกระแหงF

ต้นหญ้าสดเขียวDm ก็พลันD7แห้งเหี่ยวกรอบแดงGm

พื้นนาAmหน้าแล้งC เหมือนดวงใจแห้ง

แยกแตกเป็นแผลDm       C


ย่างเข้าเดือนห้าDm แก้วตาDmM7คู่รัก เปลี่ยนDm7ใจ       Dm6

รู้ไหมว่าใครBbเฝ้าครวญหวนให้ CจิตใจปรวนFแปร

สิ้นความสดใส Dmนั่งซึมD7ขรึมใต้ต้นGmแค

เหมือนคนAmพ่ายแพ้ Cหัวใจเป็นแผลรักเจ้าระบมF


* ลืมGm หมดสิ้นFรสรักเDmก่า

น้องลืมร่มเงาFใต้ต้นสะเดา และซุ้มลั่นทมAm

น้ำแห้งเดือนห้า Fน้องก็หนีหน้าDmไปตามสายลมGm

ทิ้งไว้เพียงกลีบลั่นทมAm ที่มันเฉาแห้งเหี่ยวCตาย


** ย่างเข้าเดือนห้าDm ท้องฟ้าDmM7แห้งแล้งเมฆDm7ลอย       Dm6

พื้นนาก็คอยBb น้ำฝนจะลอยC ร่วงหล่นเรียงFราย

ดั่งหนุ่มคอยสาวDm เห็นทีจD7ะเศร้าใจตายGm

น้องชั่งAm ใจร้ายC หยามหัวใจชายทิ้งได้ลงFคอ

INSTRU : Gm|F|Gm|Dm

(ซ้ำ * , **)

INSTRU : GmF|DmA|Dm|Dm

YouTube video
ไท ธนาวุฒิ ถึงไหนถึงกัน

ไท ธนาวุฒิ

ไท-พิเศษ (ระหว่างทาง)

ไท ธนาวุฒิ

ไท-พิเศษ (ระหว่างทาง)

ไท ธนาวุฒิ

ลูกคอไท

ไท ธนาวุฒิ

ลูกคอไท

ไท ธนาวุฒิ

ไท ธนาวุฒิ ประเทือง

ไท ธนาวุฒิ

ไท ธนาวุฒิ ใจเป็นหนึ่ง

ไท ธนาวุฒิ

ลูกคอไท

ไท ธนาวุฒิ

ลูกคอไท

ไท ธนาวุฒิ

ไท ธนาวุฒิ ใจเป็นหนึ่ง

ไท ธนาวุฒิ

ไท-พิเศษ (ระหว่างทาง)

ไท ธนาวุฒิ

ไท ธนาวุฒิ ประเทือง

ไท ธนาวุฒิ

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566