ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง
ด.ช.รามี่ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

INTRO : Am ( 8 Times )

F|F|E|E

เด็กชายAmรามี่ เป็นเด็กชาวปาเลสไตน์

เกิดในแFผ่นดินสงครามและการทำลาย

ชีวิตGวัยหนุ่ม ไม่ทันได้ใช้..


ศรัทAmธาแห่งศาสนาอยู่เหนือความตาย

แตกต่างFไม่อาจร่วมแผ่นดินเดียวกันได้

จึงทำGสงคราม แยกแผ่นดินปาเลสไตน์Am

มายาวนานG..       F       Am


 อิสราAmเอลมีเทมเพิ้ลเมาท์อยู่เยรูซาเล็ม

ฮารัม อัล ชาริฟ อยู่เยรูซาเล็ม

ต่างอ้างFสิทธิเป็นเจ้าของ

ไม่อาจปรองดอง ต้องทำสงคราม..

INSTRU : Am ( 4 Times )

พลีชีวิตF พิทักษ์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

สิ้นชีวิตGได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน

รบกับยิวFเพื่อแยกแผนดินที่หมายปอง

สถาปนาGรัฐปาเลสไตน์..

INSTRU : Am|Am|Am|Am

F|F|Am|Am|Am|Am

ศรัทAmธาแห่งศาสนาอยู่เหนือความตาย

แตกต่างFไม่อาจร่วมแผ่นดินเดียวกันได้

จึงทำGสงคราม แยกแผ่นดินปาเลสไตน์Am

มายาวนานG..       F       Am


 อิสราAmเอลมีเทมเพิ้ลเมาท์อยู่เยรูซาเล็ม

ฮารัม อัล ชาริฟ อยู่เยรูซาเล็ม

ต่างอ้างFสิทธิเป็นเจ้าของ

ไม่อาจปรองดอง ต้องทำสงครามG..


พลีชีวิตF พิทักษ์แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์

สิ้นชีวิตGได้ขึ้นสวรรค์แน่นอน

รบกับยิวFเพื่อแยกแผนดินที่หมายปอง

สถาปนาGรัฐปาเลสไตน์..


เด็กชายAmรามี่ เป็นเด็กชาวปาเลสไตน์

อายุสิFบสอง ได้ลองลิ้มรสความตาย

สังเวยGสงคราม ศรัทธา ศาสนาAm

INSTRU : Am ( 4 Times )

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566