พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง
เลือกรักเธอ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
AA Font :

INTRO : F#mD|EA ( 2 Times )

F#mD|E|F#m

ไม่สำEคัญ เธอจะผ่านF#mรักมากี่ครั้งA

ผ่านEใครมากี่คน รู้แF#mค่ว่าฉันอยู่ A

อยู่ข้Eางเธอทั้งคนF#m

กับควาDมรักจริง ไม่มีปลอมปน

เท่าBmที่คนหนึ่งคน จะรักใครได้ E


* กอดเธอF#m ไม่เคยรู้มDาก่อน

วันหนึ่งEจะมาเจอฉันA

กอดเธอF#m ไม่เคยรู้มDาก่อน

คนBmรักเธอจริงๆ ยังEมี


** เธอเคยเลือกF#mความรักไม่ได้ A

แต่ฉันEเลือกรักเธอได้ F#m

เลือกจะAรักเธอ ด้วยทุกF#mห้องใจ

ให้หDมดเลยที่มี E

หากอ้อมแขนF#mซับน้ำตาได้ A

ก็ซบEฉันเลยคนดี F#m

ช่างสายAตาไกล ช่างหัวโลกF#mใบนี้

แค่รู้ว่DาฉันรักเธอE จริงก็พอA

INSTRU : DE|F#m

ไม่เป็นEไร ใจเธอจะปะF#mผุมากี่หนA

เป็นEดอกไม้กลีบช้ำ ฉันF#mรักเธอที่ใจ A

ควาEมดีที่งดงามF#m

รักเDพราะอยากรัก ไม่เคยมีคำถาม

ทำไมฉัBmนถึงรักเธอ ได้มากมายE..


* กอดเธอF#m ไม่เคยรู้มDาก่อน

วันหนึ่งEจะมาเจอฉันA

กอดเธอF#m ไม่เคยรู้มDาก่อน

คนBmรักเธอจริงๆ ยังEมี


** เธอเคยเลือกF#mความรักไม่ได้ A

แต่ฉันEเลือกรักเธอได้ F#m

เลือกจะAรักเธอ ด้วยทุกF#mห้องใจ

ให้หDมดเลยที่มี E

หากอ้อมแขนF#mซับน้ำตาได้ A

ก็ซบEฉันเลยคนดี F#m

ช่างสายAตาไกล ช่างหัวโลกF#mใบนี้

แค่รู้ว่DาฉันรักเธอE จริงก็พอA

INSTRU : F#mD|EA ( 4 Times )

* กอดเธอF#m ไม่เคยรู้มDาก่อน

วันหนึ่งEจะมาเจอฉันA

กอดเธอF#m ไม่เคยรู้มDาก่อน

คนBmรักเธอจริงๆ ยังEมี


** เธอเคยเลือกF#mความรักไม่ได้ A

แต่ฉันEเลือกรักเธอได้ F#m

เลือกจะAรักเธอ ด้วยทุกF#mห้องใจ

ให้หDมดเลยที่มี E

หากอ้อมแขนF#mซับน้ำตาได้ A

ก็ซบEฉันเลยคนดี F#m

ช่างสายAตาไกล ช่างหัวโลกF#mใบนี้

แค่รู้ว่DาฉันรักเธอE จริงก็พอA..       E

ช่างสายAตาไกล ช่างหัวโลกF#mใบนี้

แค่รู้ว่DาฉันรักเธอE จริงก็พA

YouTube video

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม 2566 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2566