คอร์ดเพลง เลือกรักเธอ จากศิลปิน พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ เป็นเพลงแนวเพื่อชีวิต โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง เลือกรักเธอ


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INTRO : F#mD|EA ( 2 Times )

F#mD|E|F#m

ไม่สำEคัญ เธอจะผ่านF#mรักมากี่ครั้งA

ผ่านEใครมากี่คน รู้แF#mค่ว่าฉันอยู่ A

อยู่ข้Eางเธอทั้งคนF#m

กับควาDมรักจริง ไม่มีปลอมปน

เท่าBmที่คนหนึ่งคน จะรักใครได้ E


* กอดเธอF#m ไม่เคยรู้มDาก่อน

วันหนึ่งEจะมาเจอฉันA

กอดเธอF#m ไม่เคยรู้มDาก่อน

คนBmรักเธอจริงๆ ยังEมี


** เธอเคยเลือกF#mความรักไม่ได้ A

แต่ฉันEเลือกรักเธอได้ F#m

เลือกจะAรักเธอ ด้วยทุกF#mห้องใจ

ให้หDมดเลยที่มี E

หากอ้อมแขนF#mซับน้ำตาได้ A

ก็ซบEฉันเลยคนดี F#m

ช่างสายAตาไกล ช่างหัวโลกF#mใบนี้

แค่รู้ว่DาฉันรักเธอE จริงก็พอA

INSTRU : DE|F#m

ไม่เป็นEไร ใจเธอจะปะF#mผุมากี่หนA

เป็นEดอกไม้กลีบช้ำ ฉันF#mรักเธอที่ใจ A

ควาEมดีที่งดงามF#m

รักเDพราะอยากรัก ไม่เคยมีคำถาม

ทำไมฉัBmนถึงรักเธอ ได้มากมายE..


* กอดเธอF#m ไม่เคยรู้มDาก่อน

วันหนึ่งEจะมาเจอฉันA

กอดเธอF#m ไม่เคยรู้มDาก่อน

คนBmรักเธอจริงๆ ยังEมี


** เธอเคยเลือกF#mความรักไม่ได้ A

แต่ฉันEเลือกรักเธอได้ F#m

เลือกจะAรักเธอ ด้วยทุกF#mห้องใจ

ให้หDมดเลยที่มี E

หากอ้อมแขนF#mซับน้ำตาได้ A

ก็ซบEฉันเลยคนดี F#m

ช่างสายAตาไกล ช่างหัวโลกF#mใบนี้

แค่รู้ว่DาฉันรักเธอE จริงก็พอA

INSTRU : F#mD|EA ( 4 Times )

* กอดเธอF#m ไม่เคยรู้มDาก่อน

วันหนึ่งEจะมาเจอฉันA

กอดเธอF#m ไม่เคยรู้มDาก่อน

คนBmรักเธอจริงๆ ยังEมี


** เธอเคยเลือกF#mความรักไม่ได้ A

แต่ฉันEเลือกรักเธอได้ F#m

เลือกจะAรักเธอ ด้วยทุกF#mห้องใจ

ให้หDมดเลยที่มี E

หากอ้อมแขนF#mซับน้ำตาได้ A

ก็ซบEฉันเลยคนดี F#m

ช่างสายAตาไกล ช่างหัวโลกF#mใบนี้

แค่รู้ว่DาฉันรักเธอE จริงก็พอA..       E

ช่างสายAตาไกล ช่างหัวโลกF#mใบนี้

แค่รู้ว่DาฉันรักเธอE จริงก็พA

YouTube video
พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ช่วงเวลา พงษ์สิทธิ์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567