คอร์ดเพลง ฮู้ ฮู
สิงโต นำโชค

คอร์ดเพลง ฮู้ ฮู - สิงโต นำโชคAdvertisements


คอร์ดเพลง ฮู้ ฮู

INTRO : C|D|C|D ( 2 Times )

ในวัCนที่เธอนั้นท้อใจหDม่น วุ่นCวายสับสนกับร้อยปัญDหา

ฉันCรู้ว่าเธอคงเหนื่อยDและล้า สักวันต้องเจอCทางออก

อย่าใจร้อนDให้เธอค่อยๆ เดิน


ตะวัCนไม่เคยจะลับลาDจาก

ยังCคงส่องแสงวันใหม่ในยามDเช้า

พรุ่งCนี้ยังมีให้เริ่มDใหม่อีกคราว

จงมั่นCใจ จะอย่างไรเDธอยังมีฉันอยู่


ฮู้ C ปับ ปาดับDป่า  ฮู้ C ปับ ปาดับDปับปา

ปาดูวีดู้ Cปับ ปาดับปับDปา

โปรดจงมั่นCใจ จะอย่างไรเDธอยัง มีฉันอยู่


ใช่เEbธอลำพังบนโลกใบใFหญ่

แบกEbไว้ทำไมมากมายพันปัญFหา

ฉันEbรู้ว่าเธอคงเหนื่อยFและล้า

สักวันต้องเจอEbทางออก

อย่าใจร้อนFให้เธอค่อยๆเดิน


เช็ดEbรอยน้ำตาปล่อยให้มันFผ่าน

ไม่ช้Ebาไม่นานก็คงจะผ่านFพ้น

ให้รู้Ebว่าเธอยังมีฉัFนอยู่อีกคน

จงมั่นEbใจ จะอย่างไรเFธอยังมีฉันอยู่


** ฮู้ Eb ปับ ปาดับFป่า  ฮู้ Eb ปับ ปาดับFปับปา

ปาดูวีดู้ Ebปับ ปาดับปับFปา

โปรดจงมั่นEbใจ จะอย่างไรเFธอยัง มีฉันอยู่

( ซ้ำ ** )

INSTRU : C|D|C|D ( 2 Times )

ตะCวันไม่เคยจะลับลาDจาก

ยังCคงส่องแสงวันใหม่ในยามDเช้า

พรุ่งCนี้ยังมีให้เริ่มDใหม่อีกคราว

จงมั่นCใจ จะอย่างไรเDธอยังมีฉันอยู่

( ซ้ำ * , * )

INSTRU : C|D|C|D ( 2 Times ) C


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ