คอร์ดเพลง ค่อยค่อยพูด
Y NOT 7

คอร์ดเพลง ค่อยค่อยพูด - Y NOT 7Advertisements


คอร์ดเพลง ค่อยค่อยพูด

INTRO : EF#mEC|EF#mEB

( 4 Times )

* พูดF#m ค่อยค่อยก็ได้ E

ถ้าพูดไม่ได้ก็Aค่อยค่อยพูดF#m

เรื่องF#m ที่พูดไม่ยากE

ไม่ต้องให้มากDก็น่าจะได้F#m

พูดF#m ประนีประนอมE

ค่อยค่อยตะล่อมAก็ไม่มีเรื่องF#m

เรื่องF#m ที่ไม่ได้เรื่องE

จะให้ได้เรื่องDก็ได้ก็ได้ F#m


อะไรก็F#mฟังอยู่แล้ว มีอะไรก็ฟังอยู่แล้ว

ได้ยินได้ยินอยู่แล้ว ยังจะซัดซะเกินทน

ก็คนF#mได้ยินอยู่แล้ว ยังตะโกนให้มันหนวกหู

ตะโกนอะไรไม่รู้ ทำให้หูฉันหมองหม่น

( ซ้ำ * )

** จะพูดF#mกับเพื่อนกับฝูง

พูดกับแฟนกับลูกกับหลาน

ถ้าเอาแต่โวยอย่างนั้น ก็ประเดี๋ยวหัวใจวาย

กับคนF#mที่ยังไม่รู้ พูดดีดีสักคำก็รู้

ตะโกนให้มันหนวกหู ทำไม


*** โกรธD อะไร E(ค่อยF#mค่อยพูด ค่อยค่อยพูด)

ก็บอกBออกไป E(ค่อยF#mค่อยพูด ค่อยค่อยพูด)

ตะโกนDทำไม E(ค่อยF#mค่อยพูด ค่อยค่อยพูด)

ก็บอกBออกไปด้EวยเสียงF#mที่นุ่มนวล

INSTRU : F#m E|A F#m |F#m E|DF#m

( 2 Times )

F#m      ( 8 Times )

( ซ้ำ ** , *** , *** , * )

INSTRU : G#m F#|BG#m |G#m F#|EG#m

Bbm G#|C#Bbm |Bbm G#|F#Bbm


คอร์ดเพลงที่คุณอาจชอบ