คอร์ดเพลง พ่อยัง จากศิลปิน แช่ม แช่มรัมย์ โกไข่ แสน นากา เป็นเพลงแนวลูกทุ่ง โดยคอร์ดในเพลงนี้ประกอบด้วย


รูปแบบตารางคอร์ดกีตาร์ของคอร์ดเพลง พ่อยัง


เพิ่มลดคีย์เพลง

Key F
Original Key
Scroll :

INSTRU : AE|F#m      ( 2 Times )

ตุลาคมAวันที่ สิบสามE พ.ศ. F#mสองห้าห้าเก้า Dm

คนไทยGได้ฟังข่าวเศร้า ว่าพ่อEของเราจากไป

พ่อเดินทางAสู่สวรรค์ C#mลูกทุกคนF#mน้ำตาท่วมใจC#m

ซบดินGสะอื้นอาลัย พ่อของEคนไทยทุกคนA


* เคยGได้อยู่อาศัย ใต้ร่มDพระบารมี

บนGแผ่นดินพ่อนี้ ประเทศไทยBm


** พ่อยังEอยู่เป็นแผ่นฟ้า ปกปักC#mรักษาลูกหลาน

พ่อยังอยู่F#mเป็นแสงตะวัน สาดส่องAทั่วผืนดินไทยB

พ่อยังEอยู่เป็นแสงดาว ส่องนำทางC#mให้ลูกก้าวไกลG#m

พ่อยังเป็นF#mแสงเดือนสว่างDใส ห่มดวงใจBให้ลูกเป็นสุขE

INSTRU : G|D|Em|Bm

G|D|Em

ลูกพนมAมือกราบลงE บนแผ่นF#mดินทองของพ่อDm

ขอสร้างGความดีสานต่อคำสอนEที่พ่อให้ไว้

รู้ว่าพ่อAอยู่บนสวรรค์C#m พ่อยังF#mเป็นห่วงเป็นใยC#m

พ่อยังอยู่Gไม่เคยจากไป พ่ออยู่ในEดวงใจทุกดวงA

( ซ้ำ * , ** )

INSTRU : C#m |E ( 4 Times )

C#m |B

( ซ้ำ ** )

INSTRU : C#m |E ( 6 Times )

YouTube video
คอร์ด รวมศิลปิน

แช่ม แช่มรัมย์ โกไข่ แสน นากา

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566