คอร์ดเพลง ยอม
Musketeers

คอร์ดเพลง ยอม - Musketeers


Original Key

ยอม

Original Key

TUNE Eb (ปรับคีย์ G#)

INTRO : A|Bm|C#m  |D ( 2 Times )

หลับตาพริ้มBm.. หรี่แสงC#mไฟในห้องนอน

ปล่อยเสียงF#mเรไรนั้นกล่อม ให้นอนหลับฝันE

ภายใต้ผ้าBmห่ม มีเพียงสองC#mเราในอ้อมกอด

กลิ่นหอมF#mของเธอนั้นปลอบ ให้คลายและหายE

INSTRU : Bm|C#m |F#m |E

เราช่างโชคBmดี ที่วันนี้มีC#mเธอข้างกาย

เส้นผมF#mของเธอนั้นคลายยาวสยายE

ยอมแลกทุกBmสิ่ง หากต้องทิ้งC#mไปทุกๆ อย่าง

สิ่งของF#mเงินทองนั้นต่าง หมดความหมายE


 * ถ้าหากเป็นเธอAฉันจะยอม

ช้ำก็จะยอม ทุกข์Bmก็จะยอม

ฉันจะไม่กลัว ถ้าหากต้องเสีC#mย.. ใจ  Bm

สักหนึ่งนาทีก็Aจะยอม ช้ำก็จะยอม

ทุกข์Bmก็จะยอม ฉันคงต้องยอม

ถ้าหากต้องเสียC#m.. ใจ  D


ถ้าหากต้องเสียA.. ใจ Bm ถ้าหากต้องเสียC#m.. ใจ  D


มีเBmพียงสองC#mเราในอ้อมกอด

กลิ่นหอมF#mของเธอนั้นปลอบ ให้คลายและหายE

ยอมแลกทุกBmสิ่งหากวันนี้ต้C#mอง Say Goodbye

ให้ฉันF#mมีเธอข้างกายคนสุดท้ายE

 ( ซ้ำ * )

โนโนโน โน โนโC#mน Good Morning

ผืนทรายและแสงDแดด

ทิ้งเรื่องราวที่มันยังค้างคาC#m

ให้หายลอยไปพร้อมสายDลม

เราจิบไวน์ใต้แสงC#mจันทร์

บอกฝันดีกันทุกราตDรี เราจูบกันจนเช้าBm..       E


ถ้าหากเป็นเธอBmฉันจะยอม

ช้ำก็จะยอม ทุกข์C#mก็จะยอม

ฉันจะไม่กลัว ถ้าหากต้องเสียF#m.. ใจ  E

สักหนึ่งนาทีก็Bmจะยอม ช้ำก็จะยอม

ทุกข์C#mก็จะยอม ฉันคงต้องยอม

ถ้าหากต้องเสียF#m.. ใจ  E

( ซ้ำ * ) Till End
คอร์ดเพลงยอดนิยม

คอร์ดเพลงยอดนิยม เป็นคอร์ดเพลงที่มีการเล่นมากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564คอร์ดเพลงค้นหามากสุด

คอร์ดเพลงค้นหามากสุด เป็นคอร์ดเพลงที่มีการค้นหาค้นหาจากเว็บไซต์ดูคอร์ด dochord.com มากที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ช่วงวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564